A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Rabka

rajca 1530, 1531, 1532, 1533
burmistrz 1530, 1533

Joannes Radka (Ratka, Rapca, Rubka)

Płatnerz kazimierski, odnotowany w ławie miejskiej w roku 1516 jako przedstawiciel pospólstwa, ławnikiem był też w latach 1517 i 1519, prawdopodobnie także w kolejnych, lecz dotyczące ich źródła przepadły. Aresztowany wraz z innymi trzynastoma reprezentantami władz miejskich w 1519 roku w związku z decyzją władz miejskich o osądzeniu i ścięciu trzech szlachciców – Jan Rabka z wieloma innymi wyszedł z tych opresji cało, jednak Paweł Szeląg (nr 162), Stanisław Sieczko (nr 184) i Stanisław Kawka (nr 185) zostali skazani przez sąd królewski na ścięcie. Odnotowany w radzie miejskiej w latach 1530–1533, potwierdzony w radzie urzędującej w roku 1530 i 1533. W roku 1533 roku brał udział w potwierdzaniu statutu cechu kazimierskich tkaczy i barchanników. Być może jego synem był ławnik Aleksy Rabka, spierający się z rajcami kazimierskimi o agitację przeciwko jego wyborowi do rady – Zygmunt August rozstrzygnięciem z 1567 roku przyznał rację reprezentantom rady Janowi Mrowińskiemu Płoczywłosowi (nr 226) i Gabrielowi krawcowi (nr 220) – i w efekcie Aleksy nie został rajcą.

Z księgi miejskiej Kazimierza zawierającej indeks rzeczowy wpisów do kazimierskich ksiąg radzieckich za lata 1530–1603:
fragment kopii wpisu elekcji rady urzędującej na rok 1530; wśród powołanych Jan Rabka – zbliżenie zapisu imienia
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 176, s. 197)
Z księgi miejskiej Kazimierza zawierającej indeks rzeczowy wpisów do kazimierskich ksiąg radzieckich za lata 1530–1603: fragment kopii wpisu elekcji rady urzędującej na rok 1530; wśród powołanych Jan Rabka – zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 176, s. 197)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności