A+ A A-
Tom:
strona:

Prokop Radziecki

rajca 1623
burmistrz 1623

Prokopius Radziecki

Rajca, po którym ślad zachował się jedynie w aktach sądowych wielkorządcy krakowskiego, gdzie pod rokiem 1623 uwieczniono jeden z etapów sprawy o rozliczenia pieniężne pomiędzy nim i jego żoną Zofią a Dorotą, żoną Jana Grotha. W kolejnej zapisce sądowej z akt wielkorządowych Zofia wystąpiła już jako wdowa.

Z akt sądowych wielkorządcy krakowskiego obejmujących lata 1623–1645: początkowy fragment wpisu z 1623 roku
dokumentującego sprawę sądową między Dorotą, żoną Jana Grotha, a Prokopem Radzieckim, rajcą kleparskim, występującym
wraz z żoną Zofią – oraz zbliżenie zapisu imienia i urzędu (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Teut. 70, s. 27)
Z akt sądowych wielkorządcy krakowskiego obejmujących lata 1623–1645: początkowy fragment wpisu z 1623 roku dokumentującego sprawę sądową między Dorotą, żoną Jana Grotha, a Prokopem Radzieckim, rajcą kleparskim, występującym wraz z żoną Zofią – oraz zbliżenie zapisu imienia i urzędu (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Teut. 70, s. 27)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności