A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Rafael

rajca 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514
burmistrz 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514

Ioahnnes Raphael (Raphal, Rachwał)

Kazimierzanin, we władzach miejskich reprezentował mieszczan kazimierskich. Do dalszej kariery sposobił się w ławie miejskiej, w której został odnotowany w latach 1488 i 1489, za kadencji wójtowskich Mikołaja Niczki i Wacława Wiki (nr 160). W roku 1491 uzyskał pierwszą nominację do rady, jako rajca był odnotowywany przez dwadzieścia cztery lata, w radzie urzędującej-burmistrzowskiej zasiadał dwudziestotrzykrotnie, rok po roku z wyłączeniem roku 1500, gdy przeszedł na pozycję rajcy starego. W funkcji burmistrza wzmiankowany jest pod dziennymi datami 25 lutego 1491 roku, 8 listopada 1492 roku, 30 października 1494 roku, 26 listopada 1496 roku, 9 października 1497 roku, 30 października 1501 roku i 4 kwietnia 1508 roku. W roku 1509, gdy zasiadał w radzie urzędującej i pełnił funkcję burmistrza Kazimierza, procedował przyjęcie przez radę nowego statutu cechu garncarzy. Statut ten był później wielokrotnie potwierdzany przez władców, między innymi ponad sto lat później, w 1615 roku, przez Zygmunta III Wazę. Jan Rafael pieczętował się herbem mieszczańskim (gmerkiem) z wizerunkiem podkowy w środku tarczy herbowej. Zmarł w 1515 roku. W kaplicy Brackiej (obecnie św. Anny) kościoła Bożego Ciała, przez wieki pozostającej pod opieką rady miejskiej, zachowała się poświęcona mu płyta wapienna z łacińskim napisem oznajmiającym, że tu spoczywa sławetny pan Rachwał, rajca, módl się za nim, 1515.

Płyta wapienna z kaplicy Brackiej kościoła Bożego Ciała w Kazimierzu z inskrypcją (w tłumaczeniu): Tu spoczywa sławetny pan
[ Jan] Rachwał, rajca [kazimierski], módl się za nim, 1515; na środku płyty herb mieszczański (gmerk) – tarcza z podkową
Płyta wapienna z kaplicy Brackiej kościoła Bożego Ciała w Kazimierzu z inskrypcją (w tłumaczeniu): Tu spoczywa sławetny pan [ Jan] Rachwał, rajca [kazimierski], módl się za nim, 1515; na środku płyty herb mieszczański (gmerk) – tarcza z podkową
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności