A+ A A-
Tom:
strona:

Biserka Rajčić

tytuł honorowego obywatela nadany 25 kwietnia 2018 roku

…popularyzatorce literatury polskiej za granicą, ambasadorce polskiej kultury w Serbii, w dowód uznania Jej szczególnych zasług… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr C/2583/18)

Biserka Rajčić

 

serbska tłumaczka, głównie literatury polskiej, związana z krakowskimi twórcami

 

Z uroczystego wręczenia dyplomu honorowego obywatelstwa 5 czerwca 2018 r. Biserka Rajčić w Sali Obrad RMK oraz własnoręczny podpis uhonorowanej.

 

Biserka Rajčić (Бисерка Рајчић), serbska tłumaczka literatury polskiej. Urodzona w 1940 r. w Jelašnicy koło Zaječaru w ówczesnym Królestwie Jugosławii, obecnie w Serbii. Ukończyła studia slawistyczne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Belgradzie, gdzie osiadła na stałe. Tłumaczy głównie z języka polskiego, ale ma w dorobku przekłady także z innych języków słowiańskich. Ponadto pisze własne książki (np. Polska cywilizacja, Mój Kraków), eseje, słuchowiska radiowe i liczne publikacje czasopiśmiennicze. Przed wojnami bałkańskimi etatowo trudniła się także bibliotekarstwem w jednostkach naukowych: Serbskiej Bibliotece Narodowej oraz Instytucie Historycznym i Instytucie Języka Serbskiego Serbskiej Akademii Nauki i Sztuki. Członkini Serbskiego Towarzystwa Literackiego, od dziesiątków lat związana z krakowskim środowiskiem naukowców, literaturoznawców, teatrologów i literatów. Odznaczona Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, wyróżniona m.in. nagrodą Instytutu Książki w Krakowie „Transatlantyk” dla wybitnych ambasadorów literatury polskiej za granicą.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr C/2583/18 podjętą 25 kwietnia 2018 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Jacek Majchrowski, a Radzie przewodniczył Bogusław Kośmider. Nadanie to nastąpiło w 50-lecie związków uhonorowanej z krakowskimi środowiskami naukowców, literaturoznawców, teatrologów i literatów. Wręczenie dyplomu miało miejsce 5 czerwca 2018 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w Sali Obrad RMK im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich w Krakowie. Duplikat dyplomu zdeponowany został w Muzeum Krakowa.

 

Reprodukcja duplikatu dyplomu honorowego obywatelstwa, wystąpienie Biserki Rajčić oraz prezentacja oryginału dyplomu.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności