A+ A A-
Tom:
strona:

Jakub Raczek

rajca 1555, 1556, 1557
burmistrz 1555, 1556, 1557

Jacobus Raczek

Syn rajcy kleparskiego Mikołaja Raczka (nr 57) i Elżbiety. Stwierdzony w ławie miejskiej w latach 1548 i 1553 za kadencji wójta Jakuba Pleszyka (nr 73), w latach 1550 i 1551 za wójtostwa Mikołaja Turka (nr 65), w roku 1552, gdy wójtem był Stanisław Sosna (nr 50), i w roku 1554 za wójtostwa Jana aptekarza (nr 77). Z tak bogatym stażem na miejskim urzędzie sądowniczym uzyskał nominację do rady miejskiej, w której odnotowany został po raz pierwszy w roku 1555. Zasiadał w radzie do roku 1557, w trakcie sprawowania godności rajcowskiej trzykrotnie był powoływany do rady urzędującej-burmistrzowskiej. W roku 1557 brał udział w prezentowaniu radzie miejskiej do zatwierdzenia ugody zawartej przed sędziami polubownymi, dotyczącej kilku nieruchomości położonych na granicy Kleparza i jurydyki Biskupie. W księdze radzieckiej zapisano: Stanąwszyi przed Urzędem Radzieckim oblicznie [osobiście] sławni panowie Jakub Raczek Raycza Cleparski, Walenty Korzeczek, Stanisław Haller, Stanisław Rassalek mieszczanie Cleparsczi y Simon Kyszka włodarz Byskupya przedstawili ugodę między sławnymi pany Mikołajem Thurkiem Rayczą Cleparskym, Benedyktem Pylem, Thomasem Urbankowyczem przysiężnikami Cleparskimi. W roku 1564 odnotowany został w ławie miejskiej Kleparza Leonard Raczek, być może syn Jakuba – w każdym razie kariery we władzach miejskich nie kontynuował.

Z księgi radzieckiej Kleparza obejmującej lata 1554–1558: początkowy fragment wpisu z 1557 roku
dotyczącego ugody zawartej z udziałem Jakuba Raczka, rajcy kleparskiego, występującego tu w roli sędziego polubownego –
oraz zbliżenie zapisu imienia i urzędu (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. KL 25, s. 518)
Z księgi radzieckiej Kleparza obejmującej lata 1554–1558: początkowy fragment wpisu z 1557 roku dotyczącego ugody zawartej z udziałem Jakuba Raczka, rajcy kleparskiego, występującego tu w roli sędziego polubownego – oraz zbliżenie zapisu imienia i urzędu (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. KL 25, s. 518)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności