A+ A A-
Tom:
strona:

Stanisław Radomski

rajca 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604
burmistrz 1586

Stanisłaus Radomski

Stradomianin, pierwszy raz odnotowany we władzach miejskich w roku 1573 na urzędzie ławnika. Wybrany do rady urzędującej na 1586 rok, na miejsce zarezerwowane dla rajców reprezentujących Stradom, po zwolnieniu tego miejsca przez zmarłego Macieja Placibabkę (nr 212), zresztą jego teścia (w 1585 roku odnotowano jego żonę, Annę, córkę rajcy Placibabki). O rajcach stradomskich w okresie tym zachowały się tylko szczątkowe informacje, kolejny ślad pochodzi z 1604 roku, gdy na zwolnione w wyniku śmierci Stanisława Radomskiego miejsce wszedł do rady Walenty Konieczkowic (nr 263), zapewne po długim okresie nieobsadzania zwolnionego krzesła.

Z księgi miejskiej Kazimierza zawierającej indeks rzeczowy wpisów do kazimierskich ksiąg radzieckich z lat 1530–1603:
fragment kopii wpisu elekcji rady urzędującej na rok 1586; wśród powołanych Stanisław Radomski – oraz zbliżenie zapisu
imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 176, s. 208)
Z księgi miejskiej Kazimierza zawierającej indeks rzeczowy wpisów do kazimierskich ksiąg radzieckich z lat 1530–1603: fragment kopii wpisu elekcji rady urzędującej na rok 1586; wśród powołanych Stanisław Radomski – oraz zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 176, s. 208)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności