A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Beniamin Elsner

burmistrz 1796 - 1799

Joannes Benjamin (Beny, Beni) Elzner

Prawnik, urodzony około 1740 roku, sędzia w Dębnikach. Z kariery w sądownictwie zrezygnował przed marcem 1783 roku, kiedy to w podgórskich księgach parafialnych przy okazji pełnienia roli ojca chrzestnego został zapisany jako ex iudex in Dębniki. W 1784 roku objął posadę pierwszego asesora magistrackiego oraz jednocześnie kasjera miejskiego w Podgórzu. Wszedł zatem do zespołu organizującego władze w nowo utworzonym mieście za kadencji pierwszego burmistrza Franciszka Buchmillera (nr 1). Zajmował się między innymi regulacją spraw własności gruntów między miastami Podgórzem a Kazimierzem – jeszcze w 1788 roku podpisywał układ z burmistrzem kazimierskim Janem Okońskim w tej sprawie, zachowały się dokumenty świadczące o zaprowadzeniu przez niego starannej rachunkowości miejskiej, znajdującej wyraz w wysłanych do buchalterii krajowej sprawozdaniach. Pozycję pierwszego radcy i kasjera utrzymał przez dwanaście lat, także za urzędowania kolejnych burmistrzów: Ernsta Canitza (nr 2) i Karola Goriuppa (nr 3). W 1796 roku stanął do konkursu na urząd burmistrza, w wyniku którego 23 grudnia uzyskał burmistrzowską nominację (cenna relacja z tego wyboru sporządzona przez bocheńskiego urzędnika cyrkularnego szczęśliwie zachowała się w archiwaliach po urzędzie gubernialnym w lwowskim archiwum). Zgodnie z zasadami urząd sprawował dożywotnio. Żonaty był z Karoliną. Mieszkał w domu oznaczonym numerem 75, którego był właścicielem. Zmarł 2 września 1799 roku, pozostawiając syna Karola, który z kolei zmarł niedługo po ojcu, w 1803 roku, w wieku 19 lat.

Z zespołu akt Namiestnictwa Galicyjskiego: wykaz personalny z płacami aktualny na dzień 24 kwietnia 1797 roku, sporządzony
dla krajowej buchalterii – oraz zbliżenie zapisu urzędu burmistrzowskiego i imienia (Centralne Państwowe Archiwum
Historyczne Ukrainy we Lwowie, sygn. fond 146, opis 88, sprawka 389, t. 17, s. 79)
Z zespołu akt Namiestnictwa Galicyjskiego: wykaz personalny z płacami aktualny na dzień 24 kwietnia 1797 roku, sporządzony dla krajowej buchalterii – oraz zbliżenie zapisu urzędu burmistrzowskiego i imienia (Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, sygn. fond 146, opis 88, sprawka 389, t. 17, s. 79)
Z akt spadkowych i opiekuńczych Podgórza obejmujących lata 1796–1854: ogłoszenie magistrackie z 1797 roku o publicznej
licytacji ruchomości po zmarłym Janie Mogilańskim, podpisane przez burmistrza miasta – oraz zbliżenie podpisu i zapisu
urzędu (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. P 288, s. 307)
Z akt spadkowych i opiekuńczych Podgórza obejmujących lata 1796–1854: ogłoszenie magistrackie z 1797 roku o publicznej licytacji ruchomości po zmarłym Janie Mogilańskim, podpisane przez burmistrza miasta – oraz zbliżenie podpisu i zapisu urzędu (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. P 288, s. 307)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności