A+ A A-
Tom:
strona:

Enoch z Muchowa

Rajca 1379, 1381, 1382
Burmistrz 1379, 1381, 1382

Enoch Mochow

Kupiec sukienny, przedstawiciel zasiedziałej w Krakowie od dziesiątków lat rodziny przybyłej z dolnośląskiego Muchowa koło Jawora, wsi należącej do cystersów. Z rodziny tej pochodzi wiele osób piastujących w Krakowie miejskie godności — rajcy: Heineman (przed buntem wójta Alberta, nr 8, w latach 1311—1312), Amylej (nr 17), Paszko (nr 42), oraz ławnicy: Hanc (od 1317 roku), Teodor (od 1324 roku), Heineman (od 1344 roku), Mikołaj (od 1353 roku). Enoch został odnotowany w księgach miejskich w latach 1379—1382. Na urzędzie rajcowskim wykazany został w latach 1379,1380 i 1381. Jako rajca brał udział w sprawie zaciągniętej wiele lat wcześniej przez miasto pożyczki u Lewka Żyda i późniejszego zobowiązania, że miasto nie będzie przeciwko pożyczkodawcy podnosić pretensji z tytułu lichwy. Uczestniczył w uchwaleniu w 1379 roku wilkierza dotyczącego podejmowania uchwał miejskich. Enoch był właścicielem domu położonego przy ul. Szkolnej (obecnie Sienna). Zmarł przed 8 sierpnia 1393 roku, kiedy to jego żona, Anna, mająca już jak wdowa opiekuna, Swarczpeszka, sprzedała połowę kramu sukiennego.

Z Kodeksu Grabowskiego strony 188–189 z kopią notatki sporządzonej przez rajców, wśród nich Enocha z Muchowa,
w sprawie uchwały rady miejskiej z 1382 roku, dotyczącej pożyczki zaciągniętej przez miasto Kraków u Lewka Żyda
3 i 4 sierpnia 1381 roku – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1447a, s. 188–189)
Z Kodeksu Grabowskiego strony 188–189 z kopią notatki sporządzonej przez rajców, wśród nich Enocha z Muchowa, w sprawie uchwały rady miejskiej z 1382 roku, dotyczącej pożyczki zaciągniętej przez miasto Kraków u Lewka Żyda 3 i 4 sierpnia 1381 roku – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1447a, s. 188–189)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności