A+ A A-
Tom:
strona:

Zygmunt Elsoner

wójt 1677
wójt 1682 - 1683
wójt 1687 - 1688

                           

(Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. rkps 1977/II,
k. 373v)
(Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. rkps 1977/II, k. 373v)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności