A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Elianus

rajca 1391, 1393, 1394, 1395, 1396, 1401, 1402, 1407
burmistrz 1391, 1393, 1394, 1395, 1396, 1401, 1402, 1407

Johannes Elian (Helianus, Helias, Ulianus)

Zamożny mieszczanin kazimierski, aktywny w życiu miasta. Karierę we władzach miejskich rozpoczął od razu od zajęcia krzesła w radzie miejskiej, do której został powołany po raz pierwszy w roku 1391. W radzie urzędującej zasiadał jeszcze siedmiokrotnie, do roku 1407 włącznie, był zatem doświadczonym rajcą z wielokadencyjną praktyką, także burmistrzowską. Z biegiem czasu coraz aktywniej działał jednak na urzędzie wójtowskim. Wójtem został już w 1393 roku, pełnił wówczas ten urząd na zmianę z Heynkiem magistrem (nr 44). Wójtostwo sprawował też w latach 1407, 1408, 1410, 1411 i 1413. W 1408 roku wraz z rajcami Wawrzyńcem Czipserem (nr 45), Teodorykiem sukiennikiem (nr 61) i Mikołajem Białym krawcem (nr 71) doprowadził do ugody między Janem Kulkirmanem i jego żoną Anną a przyszłym rajcą Mikołajem Wokenstraterem młodszym (nr 73) w sprawie kramu niegdyś należącego do rajcy Piotra Kulkirmana (nr 25). Sam też miał sprawy sporne – w tymże 1408 roku prowadził spór rozliczeniowy z Teodorykiem Valczem, zakończony ugodą wpisaną do akt ławniczych, w myśl której winien był zapłacić Valczowi 40 grzywien, po 4 grzywny w kolejne Suche Dni (cokwartalne dni postu). Był właścicielem domu naprzeciw kościoła św. Wawrzyńca, w 1407 roku zbył go na rzecz Agnieszki, w 1411 miał już dom położony przy ul. Krakowskiej. W roku 1412 odnotowany został jako pełnomocnik prepozyta i konwentu przy kościele Bożego Ciała. Żonaty z Barbarą, córkę wydał za Bartosza – zięć ten w 1407 roku sprzedał swój dom położony przy ul. Krakowskiej wójtowi krakowskiemu Mikołajowi Schaffowi.

Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1402–1416: fragment strony z otwierającym ją wpisem
dokumentującym wybór rajców na rok 1407, z Janem Elianusem w składzie – zbliżenie zapisu imienia
(Biblioteka Jagiellońska, sygn. rkps 1045/1, k. 135)
Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1402–1416: fragment strony z otwierającym ją wpisem dokumentującym wybór rajców na rok 1407, z Janem Elianusem w składzie – zbliżenie zapisu imienia (Biblioteka Jagiellońska, sygn. rkps 1045/1, k. 135)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności