A+ A A-
Tom:
strona:

Heineman Edel

Rajca 1359
Burmistrz 1359

Heinmannus (Heynmann) Edlingi (Edeling)

Kupiec krakowski, syn Piotra, przedstawiciel licznej i od dawna osiadłej w Krakowie rodziny Edelów. Brat, Mikołaj, wcześniej rozpoczął karierę we władzach miejskich (nr 59). Heineman został powołany po raz pierwszy na urząd ławnika w 1347 roku, a następnie w roku 1352. W 1358 roku stanął na czele ławy jako wójt sądowy. Rok później został nominowany do rady miejskiej. Brak w księgach miejskich śladów, aby nominacja ta była w kolejnych latach powtarzana. W księgach ławniczych pozostały ślady sporu majątkowego pomiędzy braćmi Heinemanem i Mikołajem, którego rezultatem było oświadczenie Heinemana złożone przed ławą miejską, że zrzeka się on wszelkich pretensji i roszczeń do majątku Mikołaja.

Z „Najstarszej księgi” strona 170 z wpisem z roku 1347, poświadczającym, że przed ławnikami, w tym Heinemanem
Edelingiem, Henslin złotnik przeniósł prawo do połowy domu położonego przy Rynku, naprzeciw targu solnego, na Fryderyka
krawca – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1, s. 170)
Z „Najstarszej księgi” strona 170 z wpisem z roku 1347, poświadczającym, że przed ławnikami, w tym Heinemanem Edelingiem, Henslin złotnik przeniósł prawo do połowy domu położonego przy Rynku, naprzeciw targu solnego, na Fryderyka krawca – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1, s. 170)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności