A+ A A-
Tom:
strona:

Franciszek Andrzej Eichberger

Rajca 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778
Burmistrz 1746, 1762, 1764, 1765, 1768, 1769, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778

Franciscus Andreas Eychberger

Kupiec winny i korzenny pochodzący ze Śląska. Karierę zawodową rozpoczął w rodzinnej firmie Laskiewiczów. W ławie miejskiej zasiadał zaledwie przez kilka miesięcy 1745 roku, już w maju tegoż roku został wybrany na urząd rajcy po Pawle Soldadinim (nr 572). Rajcą pozostawał przez prawie 34 lata – do roku 1778 włącznie. W tym czasie aż 14 razy wchodził w skład rady urzędującej i w przypadającej na niego kolejności pełnił funkcję burmistrza. W tej roli w 1778 roku brał udział w uroczystej mszy wotywnej odprawionej w kościele Mariackim z okazji setnego jubileuszu przywileju Jana III Sobieskiego, który zezwalał na samodzielny wybór rajców przez radę miejską. Na uroczystości tej Jan Kanty Toryani – doktor teologii i profesor prawa na Uniwersytecie Krakowskim – wygłosił kazanie „do szlachetnych i wysokiego poważania godnych mężów”, przedstawicieli magistratu krakowskiego. Franciszek Andrzej Eichberger został wymieniony wówczas jako pierwszy. Kazanie to zostało opublikowane w Krakowie jeszcze w tym roku. Eichberger zajmował się głównie handlem winem, woskiem i korzeniami, zachował się też dokument Nota wina branego na domową potrzebę. Należała do niego kamienica przy ul. Floriańskiej 7. Dwa razy wstępował w związki małżeńskie. Jego pierwszą żoną, od 1743 roku, była Maria Mamczyńska, córka Sebastiana (nr 594) i Katarzyny. Już w 1746 roku, najprawdopodobniej po śmierci swojej pierwszej żony, zawarł małżeństwo z Barbarą Jankowiczówną. Z tego małżeństwa pochodził syn Jan Nepomucen (urodzony w 1759 roku) oraz dwie córki: Marianna, wydana za Jana Feliksa Trefflera (nr 610) w 1771 roku, i Anna, która była małżonką Bartłomieja Fachinettiego. Franciszek Andrzej Eichberger zmarł 29 grudnia 1778 roku.

Z urzędowego spisu rajców obejmującego lata 1363–1802 fragment strony 103 z wpisem o wyborze do rady miejskiej
na miejsce po zmarłym Janie Gałeczce (nr 607) Jana Fryderyka Sztumera (nr 633), czego dokonano za kadencji
burmistrzowskiej Franciszka Andrzeja Eichbergera w 1768 roku – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1477, s. 103)
Z urzędowego spisu rajców obejmującego lata 1363–1802 fragment strony 103 z wpisem o wyborze do rady miejskiej na miejsce po zmarłym Janie Gałeczce (nr 607) Jana Fryderyka Sztumera (nr 633), czego dokonano za kadencji burmistrzowskiej Franciszka Andrzeja Eichbergera w 1768 roku – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1477, s. 103)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności