A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Feliks Baier

Rajca 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747
Burmistrz 1735, 1740, 1742, 1744, 1747

Joannes Felix Bayer (Bajer, Bejer, Beyer)

Jeden z największych kupców sukiennych ówczesnego Krakowa. W roku 1727 pełnił urząd ławnika sądowego. Nie dokończył jednak kadencji ławniczej, która w jego przypadku była jedynie spełnieniem formalnego wymogu otwierającego drogę do rady miejskiej, bowiem w listopadzie tego samego roku uzyskał powołanie na rajcę. W radzie zajął miejsce po zmarłym Wojciechu Fischerze (nr 596). Zasiadał w niej do roku 1747. W trakcie ponad 20 lat sprawowania rajcostwa pięciokrotnie był wybierany do rady urzędującej. Pełnił wówczas w przypadającej na niego kolejności funkcję burmistrza. Jako kupiec bazował głównie na pochodzącym z Leszna suknie wielkopolskim, handlował także dużą ilością sukna holenderskiego i angielskiego, miał żywe kontakty handlowe z Augsburgiem i Lipskiem – ogółem miał około 20 zagranicznych kontrahentów. Jego żoną była Zofia, która po jego śmierci przejęła z powodzeniem prowadzenie firmy handlowej. Mieszkał w kamienicy rynkowej nr 30B. Jan Feliks Baier zmarł pomiędzy 26 a 29 maja 1747 roku. W urzędowym spisie rajców prowadzonym w magistracie pośmiertnie zanotowano, że „prowadził ubogi styl życia, wszystko poświęcił dla dobra publicznego i dla Boga, a szczególnie dla Najświętszej Marii Panny, stąd nazywano go Janem z Eremu. Na jego miejsce do rady został wybrany Józef Feistmantel (nr 622). Syn Jana Feliksa Baiera, Maciej (nr 628), poszedł w ślady ojca – był rajcą, pełnił funkcję burmistrza, a w roku 1794 zastępował prezydenta miasta.

 

Z księgi czynszów miejskich obejmującej rok 1735 strona 3 (tytułowa) z rysunkiem piórkiem autorstwa Michała Kałdera
oraz strony 130–131 z zestawieniem czynszów za rok 1735 wraz z podpisami rajców zatwierdzających rozliczenie,
wśród których znajduje się Jan Feliks Baier – oraz powiększenie jego podpisu z podaniem urzędu rajcy
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1919, s. 3, 130–131)
Z księgi czynszów miejskich obejmującej rok 1735 strona 3 (tytułowa) z rysunkiem piórkiem autorstwa Michała Kałdera oraz strony 130–131 z zestawieniem czynszów za rok 1735 wraz z podpisami rajców zatwierdzających rozliczenie, wśród których znajduje się Jan Feliks Baier – oraz powiększenie jego podpisu z podaniem urzędu rajcy (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1919, s. 3, 130–131)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności