A+ A A-
Tom:
strona:

Franciszek Bank

Rajca 1498, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527
Burmistrz 1498, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527

Franciscus Banek (Bannck, Bang, Bong)

Kupiec, przybyły do Krakowa z Wrocławia, odnotowany w latach 1475—1527. Został przyjęty do krakowskiego prawa miejskiego w roku 1475. W 1490 roku zasiadł w ławie miejskiej — ławnikiem był tylko przez jedną, kadencję. W 1498 roku uzyskał nominację do rady miejskiej, rajcą był do roku 1527. Zasiadał w radzie urzędującej, której członkowie w ustalonej kolejności pełnili funkcję burmistrza miasta. Franciszek został odnotowany w księdze radzieckiej jako burmistrz w roku 1498. W roku 1518 został poborcą królewskiego czopowego. W 1489 roku poręczył za Jana Chleba z Warty przy jego przyjęciu do prawa miejskiego, a w 1493 roku za Hanusa Banka, syna Jana Banka z Wrocławia, zapewne swojego krewnego. Zajmował się handlem ołowiem i miedzią z Węgrami, jednak interesy szły mu tak źle, że popadł w ubóstwo i w roku 1498 rajcy zdecydowali o wypłacaniu swemu współbratu po 15 groszy na tydzień ze skarbu miejskiego. Dopiero porozumienie nawiązane ze spółką Jana Bonera (nr 300) pozwoliło mu dorobić się majątku. Był właścicielem domu położonego przy ul. Brackiej, który sprzedał rajcy Piotrowi Salomonowi (nr 288). Zmarł po roku 1527, pozostawił synów Stanisława i Erazma, przyszłego rajcę (nr 352).

Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1483–1500 strony 533–534 z wpisem z roku 1498 stwierdzającym, że w niedzielę
przed św. Bartłomieja Apostoła Jerzy Morsztyn (nr 287), w obecności rajców Franciszka Banka, wówczas burmistrza,
Adama Szwarca (nr 295) i Jana Bonera (nr 300), zeznał, iż sprzedał Leonardowi Ungesthümowi (nr 296) i jego żonie
Apolonii kram nabyty uprzednio od Łukasza, zięcia Matyspaska – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 430, s. 533–534)
Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1483–1500 strony 533–534 z wpisem z roku 1498 stwierdzającym, że w niedzielę przed św. Bartłomieja Apostoła Jerzy Morsztyn (nr 287), w obecności rajców Franciszka Banka, wówczas burmistrza, Adama Szwarca (nr 295) i Jana Bonera (nr 300), zeznał, iż sprzedał Leonardowi Ungesthümowi (nr 296) i jego żonie Apolonii kram nabyty uprzednio od Łukasza, zięcia Matyspaska – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 430, s. 533–534)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności