A+ A A-
Tom:
strona:

Mikołaj Baranowski zwany Staroszek

Rajca 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570
Burmistrz 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1555, 1559, 1560, 1561, 1565

Nicolai Baranowsky (Staroszek, Staroschek)

Kupiec, finansista, pochodzący z Orlej Góry na Mazowszu. Był właścicielem wsi Baranów i z nazwy tej wywiódł nazwisko Baranowski. Posiadał też wsie Rzeplin i Bibice. Adoptowany do rodu Rawiczów na sejmie w Piotrkowie w 1544 roku przez Walentego Dembińskiego, kasztelana bieckiego i burgrabiego krakowskiego, Piotra Dembińskiego, sędziego ziemskiego krakowskiego, i innych. Do krakowskiego prawa miejskiego został przyjęty w roku 1544. Nie zasiadał w ławie miejskiej, do rady został powołany w roku 1544. W trakcie ponad trzydziestosześcioletniego urzędowania 15 razy był nominowany do rady urzędującej. Pełnił wówczas w przypadającej na niego kolejności funkcję burmistrza. Z wyboru rady miejskiej wielokrotnie reprezentował Kraków jako poseł na sejmikach prowincjonalnych i na sejmach. W 1565 roku na sejmie w Piotkowie w imieniu miasta ofiarował królowi 1000 florenów, rok wcześniej na sejmie obdarował sowicie marszałka koronnego za jego życzliwość dla Krakowa. Od roku 1548 pełnił z mandatu rady miejskiej funkcję prowizora kościoła Mariackiego i kościoła św. Barbary. Był kupcem zbożowym, dzierżawił miejskie wsie Dąbie i Grzegórzki, błonia miejskie na Zwierzyńcu i za bramą Mikołajską, stawy rybne za bramą Wiślną oraz wieś Grodziec w biskupim księstwie siewierskim. Ożenił się z Zofią. Zmarł przed 9 marca 1571 roku, pozostawiając ośmioro dzieci.

Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1561–1567 strony 684–685 z wpisem o wyborze rajców urzędujących
i z nagłówkiem otwierającym wpisy spraw za kadencji burmistrzowskiej Mikołaja Baranowskiego w 1565 roku –
oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 445, s. 684–685)
Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1561–1567 strony 684–685 z wpisem o wyborze rajców urzędujących i z nagłówkiem otwierającym wpisy spraw za kadencji burmistrzowskiej Mikołaja Baranowskiego w 1565 roku – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 445, s. 684–685)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności