A+ A A-
Tom:
strona:

ks. Władysław Bandurski

tytuł honorowego obywatela nadany 28 stycznia 1932 roku

…w uznaniu Jego wiekopomnych zasług budzenia miłości Ojczyzny w najszerszych warstwach społeczeństwa … w dobie ciężkich walk o niepodległość Narodu… (z uchwały Tymczasowej Rady Miejskiej – DzRMK 1932, nr 1, s. 4)

ks. Władysław Bandurski

 

biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej, naczelny kapelan Wojska Litwy Środkowej

 

Fotografia portretowa ks. bp. Władysława Bandurskiego z roku 1932 i własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Władysław Bandurski, duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy, kapelan wojskowy. Urodzony 25 maja 1863 lub 1865 r. w Sokalu nad Bugiem, obecnie na Ukrainie, syn Wincentego, rzemieślnika, i Zofii z Haraszkiewiczów. W 1887 r. otrzymał święcenia, w 1889 r. uzyskał doktorat z filozofii na rzymskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Katecheta, prefekt szkół lwowskich, od 1894 r. w Krakowie – kapelan i sekretarz kard. Jana Puzyny, kanclerz konsystorza, prałat papieski. Natchniony, patriotyczny kaznodzieja, zwany „Złotoustym”. Od 1907 r. biskup sufragan archidiecezji lwowskiej, w okresie odzyskiwania niepodległości związany z Naczelnym Komitetem Narodowym, de facto biskup kapelan Legionów Polskich. Od 1918 r. w Wojsku Polskim, w 1920 r. mianowany naczelnym kapelanem Wojska Litwy Środkowej. Wspierał powstający Związek Harcerstwa Polskiego. Doktor h.c. Uniwersytetu we Lwowie, honorowy obywatel także Lwowa, odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Wielką Wstęgą i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł 6 marca 1932 r. w Wilnie; pochowany w tamtejszej katedrze; w 1996 r. prochy przeniesiono do Katedry Polowej Wojska Polskiego w Warszawie.

Tytuł nadany uchwałą Tymczasowej Rady Miejskiej w Krakowie podjętą na posiedzeniu jawnym 28 stycznia 1932 r. (DzRMK 1932, nr 1, s. 3–4), gdy urząd prezydenta miasta pełnił Władysław Belina-Prażmowski. Wyróżnienie zbiegło się z jubileuszem 25-lecia sakry biskupiej uhonorowanego. Ksiądz biskup przebywał wówczas w Wilnie złożony chorobą, zmarł niebawem, niewiele ponad miesiąc później. Nie ustalono, czy delegacja miejska zdążyła przekazać mu dyplom związany z godnością honorowego obywatela miasta Krakowa.

 

Fotografia prasowa z „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” z 1932 r., nr 30, oraz płyta nagrobna w aktualnym miejscu spoczynku ks. biskupa w Katedrze Polowej Wojska Polskiego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Warszawie – przeniesienie szczątków nastąpiło w roku 1996, natomiast w roku 2018 w bazylice w Wilnie w przebudowanej kaplicy, teraz nazwanej Kaplicą Czterech Biskupów, przywrócono pomnik nagrobny ks. bp. Władysława Bandurskiego.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności