A+ A A-
Tom:
strona:

Erazm Bank

Rajca 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563
Burmistrz 1541, 1542, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1557

Erasmus (Razmus) Banck (Bang, Bąk)

Kupiec, syn Franciszka, kupca wrocławskiego osiadłego w Krakowie, rajcy (nr 303). W ławie sądowej nie zasiadał. W 1541 roku został powołany do składu rady miejskiej, w pracach której brał udział blisko 20 lat. Do gremium rajców urzędujących był powoływany dziewięciokrotnie, wówczas w przypadającej na niego kolejności pełnił funkcję burmistrza. Zajmował się w radzie sprawami gospodarczymi i finansowymi, w latach 1550–1553, 1556–1558 i 1562 pełnił funkcję lonera. W latach 1545, 1558 i 1559 powierzano mu pobór mostowego, a w latach 1551 i 1554 pobór czopowego. Był jednym z najbogatszych kupców krakowskich XVI wieku. Początkowo – jako faktor ojca w miastach Górnych Węgier – handlował ołowiem i miedzią. Później inwestował w górnictwo w Olkuszu. Do budowy nowych „gór” i poszukiwań kruszców ściągnął z Lewoczy specjalistę Jana Feigla, urządzał sztolnie dla odpływu wód. Był dostawcą miedzi na amunicję do Wilna, sprowadzał broń dla wojska ze spiskich warsztatów. Utrzymywał rozlegle stosunki handlowe z Preszowem i Bańską Bystrzycą. Pożyczał miastu pieniądze, dostarczał radzie wino na dary i uroczystości. Łączyły go bliskie kontakty z Janem Bonerem (nr 300) i znawcą prawa Bartłomiejem Groickim, nauczycielem jego dzieci. Miał w Krakowie domy położone przy ulicach Floriańskiej i Grodzkiej oraz przy Rynku (obecnie nr 14), a także dom za Bursą Jeruzalem. W Koszycach miał dom z winnicą. Ożenił się dwukrotnie, miał pięcioro dzieci. Był członkiem gminy ewangelickiej. Zmarł po 9 maja 1563 roku w Krakowie.

Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1540–1542 strona 619 z wykazem rajców urzędujących
nominowanych na rok 1542, wśród których znalazł się Erazm Bank – oraz powiększenie zapisu imienia
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 438, s. 619)
Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1540–1542 strona 619 z wykazem rajców urzędujących nominowanych na rok 1542, wśród których znalazł się Erazm Bank – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 438, s. 619)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności