A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Baran

wójt 1685 - 1687

                            

(Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. rkps 1977/II, k. 372)
(Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. rkps 1977/II, k. 372)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności