Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Mikołaj Śliwosz

rajca 1414, 1415, 1417, 1418, 1419, 1421, 1422
burmistrz 1414, 1415, 1417, 1418, 1419, 1421, 1422

Nicolaus (Clos) Slywos (Slywoss, Slywosch, Sliuosch)

Sukiennik, odnotowany w roku 1385 jako przyjęty do kazimierskiego prawa miejskiego, zaczął opłacać podatki miejskie w grupie rzeźników nieposiadających własnych domów. Z czasem dorobił się domu położonego w najbardziej reprezentacyjnym, oprócz rynku, miejscu w Kazimierzu: przy ul. Krakowskiej, po sąsiedzku z rajcą Stanisławem Swiebodą starszym (nr 124). W latach 1407 i 1413 został wybrany do składu ławy miejskiej, w roku 1416 wzmiankowany jest jako ławnik stary. Pierwszą nominację do rady miejskiej uzyskał w roku 1414, zasiadał w radzie urzędującej jeszcze sześciokrotnie do roku 1422 włącznie. W czasie każdej z tych kadencji pełnił w przypadającej na niego w obrębie rady kolejności funkcję burmistrza. Jako burmistrz został zresztą odnotowany z datą dzienną 26 stycznia 1422 roku – należy więc wnioskować, że jego kadencja burmistrzowska przypadła na początku kadencji rady urzędującej w tym roku, a to ze względu na jego długi staż w radzie i związane z tym doświadczenie (rajcowie młodsi stażem najpierw przyuczali się do pełnienia burmistrzostwa). W roku 1420 objął urząd wójta kazimierskiego, po Teodoryku sukienniku (nr 61), który kończył w styczniu tego roku swoją zeszłoroczną kadencję. Zakończył ją w styczniu 1421 roku, po nim wójtem został Mikołaj Bohemus-Czech (nr 63) na zmianę z Zygmuntem z Namysłowa (nr 85), jednak Mikołaj Śliwosz i w tym roku z końcem kwietnia został jeszcze raz odnotowany jako wójt, być może w związku ze zgonem rajcy i wójta Bohemusa. W 1422 roku został ponownie wzmiankowany na urzędzie wójtowskim: w lutym i w listopadzie – wójtami byli wówczas także wspomniani Zygmunt z Namysłowa i Teodoryk sukiennik. Żonaty był z Agnieszką (Agnes), miał syna Stanisława (Stano) i córkę Agnes. Odnotowany został jego zięć, rzeźnik Franciszek (Franczke gener Sliwos), zasiadający w ławie miejskiej w 1423 roku. Ławnikiem był w roku 1438 także Franciszek Śliwosz, lecz jest to już być może przedstawiciel kolejnego pokolenia tej rodziny

Z Liber inscriptionum… klasztoru oo. Augustianów w Kazimierzu: strona z początkowym fragmentem
dokonanego w roku 1681 wpisu, który stanowi kopię aktu z 1427 roku, w którym Tomasz czapnik wraz z żoną sprzedaje
Stanisławowi Swiebodzie (nr 124) i jego żonie Stachnie swój narożny dom ze słodownią, położony przy ul. Krakowskiej obok
domu Mikołaja Śliwosza – oraz zbliżenie zapisu imienia (Biblioteka Naukowa PAU/PAN, sygn. rkps 1676, s. 314v)
Z Liber inscriptionum… klasztoru oo. Augustianów w Kazimierzu: strona z początkowym fragmentem dokonanego w roku 1681 wpisu, który stanowi kopię aktu z 1427 roku, w którym Tomasz czapnik wraz z żoną sprzedaje Stanisławowi Swiebodzie (nr 124) i jego żonie Stachnie swój narożny dom ze słodownią, położony przy ul. Krakowskiej obok domu Mikołaja Śliwosza – oraz zbliżenie zapisu imienia (Biblioteka Naukowa PAU/PAN, sygn. rkps 1676, s. 314v)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska