Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Śliwowski

rajca 1582
burmistrz 1582

Jan Sliwowski

Być może pochodził z miejscowości Koszyczki, podobnie jak wcześniejszy rajca Jan z Koszyczek (nr 60). Pierwszy raz odnotowany w radzie miejskiej w roku 1576, jednak w radzie starej, zatem do rady wszedł już wcześniej. Jako rajca urzędujący odnotowany został w roku 1583, gdy brał udział w zatwierdzaniu artykułów statutu kleparskiego cechu kowali i ślusarzy oraz przedstawieniu go do potwierdzenia Stefanowi Batoremu. Żonaty z Anną, występował z nią w 1574 roku przy kontrakcie z udziałem rajcy Macieja Pękali (nr 89).

Z akt sądowych wielkorządcy krakowskiego obejmujących lata 1580–1583: fragment wpisu z 1582 roku dotyczącego
roszczenia o zwrot kwoty przekazanej rajcy Stanisławowi Kałużnemu (nr 101) za jego życia, adresowanego do opiekunów
potomków zmarłego rajcy, wśród których znajdował się Jan Śliwowski, rajca kleparski – zbliżenie zapisu imienia i urzędu
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Teut. 67, s. 258)
Z akt sądowych wielkorządcy krakowskiego obejmujących lata 1580–1583: fragment wpisu z 1582 roku dotyczącego roszczenia o zwrot kwoty przekazanej rajcy Stanisławowi Kałużnemu (nr 101) za jego życia, adresowanego do opiekunów potomków zmarłego rajcy, wśród których znajdował się Jan Śliwowski, rajca kleparski – zbliżenie zapisu imienia i urzędu (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Teut. 67, s. 258)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska