A+ A A-

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w...

Tom:
strona:

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie

złoty medal oznaczony numerem 5 przyznany 15 kwietnia 2009 roku

…w uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXVIII/889/09)

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie

 

Z uroczystości wręczenia medalu z dyplomem 27 maja 2009 r. w Pałacu Wielopolskich. Prezentacja medalu i dyplomu w Sali Obrad RMK (medal w rękach dyrektora Szpitala dr. Marka Krobickiego, dyplom prezentuje goszczący specjalnie brat Donatus Forkan, przełożony generalny zakonu bonifratrów) oraz logo Szpitala.

 

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego Sp. z o.o. w Krakowie, specjalistyczny szpital będący najstarszą w mieście, ciągle działającą lecznicą. Założyli go w 1609 r. sprowadzeni przez krakowskich mieszczan bonifratrzy – hiszpański szpitalny Zakon Braci Miłosierdzia, fundatorem był kupiec Walerian Montelupi. Dewiza szpitala brzmi „Czyńmy dobro”. Placówka ulokowana została pierwotnie u zbiegu ulic św. Jana i obecnej św. Marka, od 1812 r. w obiektach potrynitarskich przy obecnej ul. Krakowskiej, od 1906 r. w gmachu szpitalnym przy ul. Trynitarskiej, wzniesionym za przeora o. Laetusa Bernatka. W czasie okupacji niemieckiej szpital nadal pozostawał w rękach bonifratrów, w 1949 r. upaństwowiono go i znalazł się pod zarządem miasta; wtedy też nadano mu imię Edmunda Biernackiego, profesora medycyny. Powrócił do zakonu w 1994 r.; za patrona przyjął św. Jana Grandego, hiszpańskiego bonifratra szpitalnika wyniesionego na ołtarze w 1996 r. Działa w ramach ogólnopolskiego systemu ochrony zdrowia. Miasto Kraków uhonorowało Szpital złotym medalem „Cracoviae Merenti” w 2009 r. w jubileusz 400-lecia uruchomienia.

Złoty medal nr 5 przyznany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXVIII/889/09 podjętą 15 kwietnia 2009 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Jacek Majchrowski, a Radzie przewodniczyła Małgorzata Radwan-Ballada. Wyróżnienie to przypadło w jubileusz 400-lecia sprowadzenia Zakonu Braci Miłosierdzia do Krakowa, a zarazem 400-lecia działalności szpitala. Wręczenie medalu z dyplomem nastąpiło 27 maja 2009 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w Sali Obrad RMK im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich w Krakowie, co uwieczniono w Księdze Medalu „Cracoviae Merenti”.

 

Prezydium RMK z przemawiającym dyrektorem Szpitala; przedstawiciele zakonu i Szpitala z apb. metropolitą krakowskim seniorem kard. Franciszkiem Macharskim oraz bracia bonifratrzy podczas uroczystości.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności