Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Paweł Śliwowski

rajca 1589
burmistrz 1589

Paulus Sliwowsky

Rajca, po którym jedyny ślad urzędowania w Kleparzu zachował się w aktach sądu wielkorządcy krakowskiego – jako wykonawca testamentu zmarłego Kaspra Sadownika w roku 1589 brał udział w sprawie spadkowej toczonej z wniosku Marcina Kroszny wnoszącego roszczenia do masy spadkowej.

Z akt sądowych wielkorządcy krakowskiego obejmujących lata 1584–1591: początkowy fragment wpisu z 1589 roku
dotyczącego sprawy z wniosku Marcina Kroszny o roszczenie spadkowe po zmarłym Kasprze Sadowniku,
z udziałem rajcy Pawła Śliwowskiego jako wykonawcy testamentu tegoż Kaspra – oraz zbliżenie zapisu imienia i urzędu
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Teut. 68, s. 552)
Z akt sądowych wielkorządcy krakowskiego obejmujących lata 1584–1591: początkowy fragment wpisu z 1589 roku dotyczącego sprawy z wniosku Marcina Kroszny o roszczenie spadkowe po zmarłym Kasprze Sadowniku, z udziałem rajcy Pawła Śliwowskiego jako wykonawcy testamentu tegoż Kaspra – oraz zbliżenie zapisu imienia i urzędu (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Teut. 68, s. 552)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska