Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Dominik Śmieszkowicz

rajca 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683
burmistrz 1677, 1678, 1680, 1681, 1682, 1683

Dominicus Smieszkowic (Śmieszkowski)

Kazimierzanin, prawdopodobnie spokrewniony z równolegle zasiadającym w radzie miejskiej Baltazarem Śmieszkowiczem (nr 316). Do rady został powołany w roku 1676, rajcą był przez niecałe osiem lat, w tym sześciokrotnie rajcą urzędującym, a zatem i burmistrzem. W 1674 roku wraz z rajcą Wojciechem Zawadą młodszym (nr 321) zakupił do Izby Pańskiej w ratuszu obicie z czerwonego sukna, co skrzętnie odnotowano w księdze miejskiej. Ożenił się z Jadwigą, która po jego śmierci wyszła ponownie za mąż i w roku 1685 odnotowana została jako żona Jana Luteckiego (nr 329), ówczesnego ławnika, później rajcy kazimierskiego.

Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej protokoły spraw z lat 1683–1685: wpis z 1683 roku zawierający
wykaz rajców urzędujących nominowanych na tenże rok; w ich składzie rajca Dominik Śmieszkowicz – oraz zbliżenie zapisu
imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 107, s. 6)
Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej protokoły spraw z lat 1683–1685: wpis z 1683 roku zawierający wykaz rajców urzędujących nominowanych na tenże rok; w ich składzie rajca Dominik Śmieszkowicz – oraz zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 107, s. 6)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska