Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Jakub Łagiewnik

rajca 1402, 1404, 1405, 1406, 1408, 1409
burmistrz 1402, 1404, 1405, 1406, 1408, 1409

Jacobus (Jacusch, Jacussius) de Lagewnik (dictus Lagownik, Lagowski, Lagewniczky, Lagoffinschsky)

Wywodził się z rodziny przybyłej do Kazimierza z pobliskich Łagiewnik. W roku 1399 uzyskał nominację do ławy miejskiej, w której zasiadł między innymi obok przyszłego kolegi z rady miejskiej, Jana Czipsera (nr 64) oraz Mikołaja Głatkiego, ojca przyszłego rajcy Jana Głatkiego (nr 104). Ławnikiem był też w 1400 roku – wtedy to wraz z innymi ławnikami potwierdził, że Bartosz sukiennik, obywatel krakowski, odstąpił dom położony przy ul. Sukienniczej pisarzowi krakowskiemu Piotrowi. W roku 1402 awansował do rady miejskiej kazimierskiej – nominacje do rady urzędującej otrzymał w sumie sześciokrotnie, każdorazowo z tego tytułu sprawując także funkcję burmistrza miasta. Miał syna Mikołaja, który ożenił się z Katarzyną Wróblowską (siostrą Magdaleny, ciotką Osanny). Współcześnie działała też w Kazimierzu Hanka Łagiewnicka, brak jednak podstaw do ustalenia powiązań rodzinnych z pozostałymi Łagiewnickimi. Jakub zmarł przed 17 stycznia 1421 roku.

Dokument wystawiony w 1400 roku w Kazimierzu przez ławę miejską, z Jakubem Łagiewnikiem w składzie, w którym potwierdzono,
że Bartosz sukiennik, obywatel krakowski, odstąpił dom przy ul. Sukienniczej pisarzowi krakowskiemu Piotrowi;
przy dokumencie przywieszona na pergaminowym pasku pieczęć ławnicza kazimierska wyciśnięta w zielonym wosku –
oraz zbliżenie pieczęci i zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. perg. 124)
Dokument wystawiony w 1400 roku w Kazimierzu przez ławę miejską, z Jakubem Łagiewnikiem w składzie, w którym potwierdzono, że Bartosz sukiennik, obywatel krakowski, odstąpił dom przy ul. Sukienniczej pisarzowi krakowskiemu Piotrowi; przy dokumencie przywieszona na pergaminowym pasku pieczęć ławnicza kazimierska wyciśnięta w zielonym wosku – oraz zbliżenie pieczęci i zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. perg. 124)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska