Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Stanisław Antoni Łopacki

Rajca 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738
Burmistrz 1725, 1727, 1728, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738

Stanislaus Antonius Lopacki

Lekarz, profesor Uniwersytetu Krakowskiego, urodzony w Krakowie, syn rajcy Jacka (nr 516) i Elżbiety z Winklerów, przyrodni brat Jacka Augustyna, archiprezbitera kościoła Mariackiego. Pieczętował się herbem Kotwicz (Kotwica). W Krakowie uzyskał stopień doktora filozofii, a w Padwie doktora medycyny. Po powrocie do kraju został inkorporowany do Wydziału Lekarskiego, objął katedrę botaniki i simplicjów, przejął też wykłady z anatomii. Zasiadający w radzie ojciec Jacek wystarał się o poparcie Jana III Sobieskiego dla kandydatury Stanisława Antoniego na urząd rajcowski. Mimo sprzeciwu grupy rajców w 1696 roku Stanisław Antoni zajął w radzie miejsce po zmarłym Stanisławie Wosińskim (nr 543) i sprawował ten urząd przez ponad 42 lata. Dwunastokrotnie był powoływany do rady urzędującej i sprawował wówczas w przypadającej na niego kolejności funkcję burmistrza. Podczas uroczystości koronacyjnych Augusta II wygłaszał mowę, przekazał królowi klucze do miasta i księgę przywilejów miejskich. Po śmierci króla jako burmistrz zwrócił się do pospólstwa w sprawie nadzwyczajnych wydatków związanych z nadchodząca elekcją i koronacją nowego władcy: na wybrukowanie drogi od kościoła św. Floriana do miasta, wystawienie kordegard dla załogi, delegowanie posłów do Warszawy i przygotowanie bram tryumfalnych. Znowu jako burmistrz, a nadto senior rady, witał u bramy Floriańskiej króla elekta Stanisława Leszczyńskiego z małżonką, wygłaszając orację nienaganną łaciną. W 1735 roku na czele 15 radnych przystąpił do konfederacji dzikowieckiej mającej bronić tronu Leszczyńskiego. Był prowizorem szpitala św. Rocha. Ożenił się z Urszulą Karmichelówną, miał dwóch synów i cztery córki. Zmarł w 1738 roku.

 

Karta tytułowa recto i verso pieśni weselnej pióra Jana Wentona, wydanej w Krakowie w 1692 roku, sławiącej zaślubiny
Stanisława Antoniego Łopackiego i Urszuli Karmichelówny; w wieńcu połączone herby rodzin –
herbem Kotwica pieczętował się Stanisław Antoni Łopacki (BJ, sygn. 21865 III, Mag. St. Dr.)
Karta tytułowa recto i verso pieśni weselnej pióra Jana Wentona, wydanej w Krakowie w 1692 roku, sławiącej zaślubiny Stanisława Antoniego Łopackiego i Urszuli Karmichelówny; w wieńcu połączone herby rodzin – herbem Kotwica pieczętował się Stanisław Antoni Łopacki (BJ, sygn. 21865 III, Mag. St. Dr.)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska