Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Jakub Łabuzowicz

rajca 1639
burmistrz 1639

Jacobus Labuzowic

Aptekarz. Właściciel domu przy ul. Długiej, usytuowanego tyłem do jurydyki Biskupie. Wzmiankowany w 1632 roku jako ławnik kleparski. W księgach wielkorządowych w 1639 roku odnotowany w związku ze sporem o zwrot długu, toczonym między Janem Skarbkiem, właścicielem kamienicy przy ul. Długiej, pożyczkobiorcą, a Dawidem Kiermerem, kleparskim siodlarzem, występującym z żoną Agnieszką jako pożyczkodawcy; zwrot pożyczki gwarantował Jakub Łabuzowicz, rajca kleparski, stawiając w zastaw złoty łańcuszek.

Z akt sądowych wielkorządcy krakowskiego obejmujących lata 1623–1645: fragment wpisu z 1639 roku
dokumentującego sprawę zwrotu długu zabezpieczonego zastawem przez Jakuba Łabuzowica, rajcę kleparskiego –
zbliżenie zapisu imienia i urzędu (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Teut. 71, s. 1292)
Z akt sądowych wielkorządcy krakowskiego obejmujących lata 1623–1645: fragment wpisu z 1639 roku dokumentującego sprawę zwrotu długu zabezpieczonego zastawem przez Jakuba Łabuzowica, rajcę kleparskiego – zbliżenie zapisu imienia i urzędu (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Teut. 71, s. 1292)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska