Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Szymon Łabuzek

rajca 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580
burmistrz 1565, 1566, 1567, 1568, 1570, 1571, 1578

Simon Labussek

W kleparskich władzach miejskich od roku 1563, kiedy został powołany do ławy miejskiej. Zasiadał w ławie także w roku 1564, gdy wójtem był Maciej Pękalia (nr 89), a kolegą z ławy przyszły rajca Sebastian Foltinek (nr 94). W roku 1565 uzyskał nominację do rady miejskiej, w której zasiadł na prawie szesnaście lat. W trakcie piastowania godności rajcowskiej siedmiokrotnie powoływano go do rady urzędującej-burmistrzowskiej. W 1569 roku rada powierzyła mu urząd wójta kleparskiego, ponawiając tę nominację w latach 1577 i 1578.

Dokument wystawiony w 1560 roku przez radę miejską Kleparza, w którym stwierdzono, że rajca i wójt kleparski Mikołaj
Turek (nr 65) oraz Szymon Łabuzek, mieszczanin kleparski, w związku ze sprawą Sebastiana Palucha, opiekuna Agnieszki,
wdowy po krawcu Stanisławie Żarnowskim, zaświadczyli, że syn-pogrobowiec tegoż Stanisława, zmarłego podczas epidemii
dżumy, został ochrzczony i otrzymał po ojcu imię Stanisław; dokument opatrzony jest odciskiem w zielonym wosku pieczęci
radzieckiej kleparskiej – oraz zbliżenie pieczęci rady miejskiej i zapisu imienia
(Biblioteka Naukowa PAU/PAN w Krakowie, sygn. rkps 437, s. 53)
Dokument wystawiony w 1560 roku przez radę miejską Kleparza, w którym stwierdzono, że rajca i wójt kleparski Mikołaj Turek (nr 65) oraz Szymon Łabuzek, mieszczanin kleparski, w związku ze sprawą Sebastiana Palucha, opiekuna Agnieszki, wdowy po krawcu Stanisławie Żarnowskim, zaświadczyli, że syn-pogrobowiec tegoż Stanisława, zmarłego podczas epidemii dżumy, został ochrzczony i otrzymał po ojcu imię Stanisław; dokument opatrzony jest odciskiem w zielonym wosku pieczęci radzieckiej kleparskiej – oraz zbliżenie pieczęci rady miejskiej i zapisu imienia (Biblioteka Naukowa PAU/PAN w Krakowie, sygn. rkps 437, s. 53)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska