Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Jacek Łopacki

Rajca 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702
Burmistrz 1654, 1660, 1664, 1667, 1669, 1670, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1685, 1686, 1688, 1691, 1692, 1695, 1696, 1699, 1700, 1701, 1702

Hiacinthus Łopacky

Lekarz, profesor Uniwersytetu Krakowskiego, sekretarz królewski, kawaler Złotej Ostrogi, urodzony około 1620 roku w Krośnie nad Wisłokiem, syn tamtejszego rajcy Jana i Elżbiety. Studiował w Krakowie, stopień doktora medycyny uzyskał w Padwie. Objął katedrę anatomii Uniwersytetu Krakowskiego. Do prawa miejskiego został przyjęty w roku 1650. W 1654 roku wszedł do rady miejskiej, na miejsce po Janie Benedykcie Saviolim (nr 512) – rajcą był przez prawie pół wieku. Dwadzieścia sześć razy powołano go do rady urzędującej, tyleż razy zatem w przypadającej na niego kolejności pełnił funkcję burmistrza. W latach okupacji szwedzkiej bronił profesorów Uniwersytetu przed złożeniem przysięgi Szwedom. W czasie zarazy niósł pomoc lekarską. W 1662 roku powołano go do rewizji ksiąg miejskich w ratuszu, w 1669 roku wszedł w skład komisji badającej fortyfikacje miasta. W 1683 roku, z okazji wjazdu do miasta Jana III Sobieskiego, na Rynku, „kędy go magistrat witał i winszował tak wielkich tryumfów, oracją miał Doktor Łopacki”. Jako burmistrz witał w 1697 roku wjeżdżającego do miasta Augusta II. Prowadził praktykę lekarską dla wielu magnackich domów, był lekarzem kapituły krakowskiej, pracował w szpitalu św. Ducha. Miał kamienicę przy ul. Sławkowskiej (nr 7), a także grunt na Kawiorach. Poślubił Elżbietę Winklerównę, z którą miał synów Jana i Stanisława Antoniego, rajcę (nr 562), przez kilka lat zasiadającego – za królewskim przyzwoleniem – w radzie wraz z ojcem. Z drugiego małżeństwa z Elżbietą Kencówną pochodzili: Jacek Augustyn, archiprezbiter kościoła Mariackiego, i Franciszek. Jacek Łopacki zmarł 15 maja 1702 roku. Jego bogaty księgozbiór trafił do Biblioteki Jagiellońskiej. Na jego miejsce do rady miejskiej wybrano Józefa Behma (nr 575).

Nagrobek Jacka Łopackiego w nawie północnej kościoła Mariackiego, ufundowany w 1738 roku przez jego syna,
księdza Jacka Augustyna Łopackiego, archiprezbitera kościoła Mariackiego
Nagrobek Jacka Łopackiego w nawie północnej kościoła Mariackiego, ufundowany w 1738 roku przez jego syna, księdza Jacka Augustyna Łopackiego, archiprezbitera kościoła Mariackiego
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska