A+ A A-
Tom:
strona:

Zygmunt Alantsee

Rajca 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639
Burmistrz 1606, 1618, 1623, 1624, 1626, 1630, 1636

Sigismundus Alantse (Alancy, Halantse)

Mieszczanin krakowski, prawdopodobnie aptekarz, przedstawiciel rodziny pochodzącej z Wenecji, w XV wieku osiadłej w Płocku – założyciel linii krakowskiej, Jan (nobilitowany przez cesarza Karola V) osiadł tu przed 1553 rokiem, był nadwornym aptekarzem królowej Bony, założył w Krakowie dwie apteki przy ul. Grodzkiej. Zygmunt był wnukiem Jana, a synem rajcy Mikołaja starszego (nr 399) i Anny Rogulskiej. Jego bratem był rajca Mikołaj młodszy (nr 431), mężem jego siostry Cecylii był rajca Jan Pipan (nr 419), a mężem siostry Elżbiety – rajca Daniel Zaydlic (nr 462). Zygmunt Altansee działalność w urzędach rozpoczął w 1590 roku, zasiadając jako ławnik w Sądzie Wyższym Prawa Magdeburskiego na Zamku Krakowskim. W roku 1606 uzyskał godność rajcy miejskiego, którą piastował do roku 1639. Siedmiokrotnie zasiadał w radzie urzędującej, pełniąc na zmianę z pozostałymi rajcami funkcję burmistrza. W tej roli bronił praw miasta na sejmie w 1623 roku, opowiadając się przeciwko zniesieniu cechów. Był właścicielem domu położonego przy ul. św. Jana (obecnie nr 12). Kolekcjonował dzieła sztuki, zapisał się jako jeden z założycieli Arcybractwa Miłosierdzia. Żonaty był z Izabelą, córką rajcy Hieronima Zalaszowskiego (nr 388). Zmarł w Krakowie między sierpniem 1639 roku a styczniem 1640 roku, pozostawiając syna Hieronima, doktora prawa kanonicznego, archiprezbitera w kościele Mariackim. Jego miejsce w radzie zajął Jan Innocenty Petrycy (nr 496).

 

Herb własny rodziny Alantsee (umieszczony w prezbiterium kościoła Mariackiego w Krakowie przy epitafium zmarłego w 1614 roku Hieronima, krewnego Zygmunta Alantsee)
Herb własny rodziny Alantsee (umieszczony w prezbiterium kościoła Mariackiego w Krakowie przy epitafium zmarłego w 1614 roku Hieronima, krewnego Zygmunta Alantsee)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności