A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Aksamit

rajca 1502
burmistrz 1502

Johannes Axamith

Stradomianin, rajca jednorazowo poświadczony w 1502 roku w składzie rady urzędującej kazimierskiej nominowanej 2 lutego tego roku przez wielkorządcę krakowskiego Marcina z Borzymowa- Borzymowskiego, na miejscu zarezerwowanym dla reprezentantów przedmieścia stradomskiego. Drugie tego rodzaju krzesło rajcowskie zajął wówczas Jakub płatnerz starszy (nr 161). Inne ślady po rajcy Janie Aksamicie i jego udziale we władzach miejskich nie zachowały się.

Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1481–1508: fragment wpisu dokumentującego
wybór rady urzędującej na 1502 rok, z Janem Aksamitem w składzie – oraz zbliżenie zapisu imienia
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 7, s. 424–425)
Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1481–1508: fragment wpisu dokumentującego wybór rady urzędującej na 1502 rok, z Janem Aksamitem w składzie – oraz zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 7, s. 424–425)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności