A+ A A-
Tom:
strona:

Erazm Aichler

Rajca 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576
Burmistrz 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1567, 1568, 1569, 1570

Joannes Aichlar (Eichler)

Kupiec, syn rajcy Jana (nr 345) przybyłego do Krakowa z Freistadt w Górnej Austrii. Pieczętował się herbem własnym Dąb z nobilitacji cesarza Karola V wydanej w Ratyzbonie w 1541 roku, potwierdzonej następnie aktem wydanym w Krakowie w roku 1542 przez Zygmunta Starego. W ławie sądowej zasiadał w latach 1550–1555, w radzie miejskiej od roku 1556 do 1576 włącznie. W tym czasie jedenastokrotnie powołano go do rady urzędującej, w której w przypadającej na niego kolejności pełnił funkcję burmistrza. Posłował na sejmy: warszawski w latach 1556 i 1563–1564, egzekucyjny piotrkowski w latach 1562–1563, parczewski w 1564 roku, lubelski w 1569 roku oraz warszawski w roku 1573. Posłował trzy razy na sejmiki prowincjonalne. W 1560 roku z polecenia króla jeździł do Augsburga w sprawach handlu miedzią. Handlował suknem, dzierżawił wsie Siedlce, Paczółtowice, Brzoskwinia, Nielepice oraz części wsi Dubie, Żbik, Żary i Chechło. Od miasta dzierżawił od 1576 roku Wagę Wielką w Rynku, w 1558 król zezwolił mu na budowę folusza na Rudawie. Miał udziały w sztolni Ponikowskiej. Był kalwinem, w 1562 roku starszym zboru. Ożenił się z Sabiną z Poznania, następnie zaś z Małgorzatą, córką rajcy Piotra Tanigela (nr 328). Miał sześcioro dzieci, wśród nich Małgorzatę, żonę rajcy Zygmunta Guttetera (nr 394), Agnieszkę, wydaną za rajcę Szymona Krumpfelta (nr 372), syna Stanisława zwanego Glandinus, doktora medycyny, żonatego z Justyną Decjuszówną. Zmarł w 1576 roku. Pochowano go na cmentarzu ewangelickim za bramą Mikołajską. W roku 1577, w czasie zamieszek, studenci zniszczyli jego grób.

Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1567–1576 strony 204–205 z tytułem otwierającym wpisy spraw prowadzonych
za kadencji burmistrzowskiej Erazma Aichlera w 1570 roku – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 446, s. 204–205)
Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1567–1576 strony 204–205 z tytułem otwierającym wpisy spraw prowadzonych za kadencji burmistrzowskiej Erazma Aichlera w 1570 roku – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 446, s. 204–205)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności