A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Aichler

Rajca 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555
Burmistrz 1536, 1538, 1552, 1553

Joannes Aychler (Eichler)

Kupiec, protoplasta krakowskiej linii Aichlerów wywodzących się z miejscowosci Freistadt w Górnej Austrii. Pieczętował sie herbem własnym Dąb z nobilitacji cesarza Karola V wydanej w Ratyzbonie w 1541 roku, potwierdzonej dokumentem wydanym w Krakowie w 1542 roku przez Zygmunta Starego. Jan został przyjęty do krakowskiego prawa miejskiego w roku 1515. W latach 1534–1535 pełnił urząd ławnika, w roku 1536 uzyskał nominację do rady miejskiej. W radzie zasiadał prawie 20 lat, do roku 1555 włącznie. Do rady urzędującej był powoływany czterokrotnie, pełnił wówczas w przypadającej na niego kolejności funkcję burmistrza. W radzie zajmował się sprawami gospodarczymi i finansowymi, pełnił w latach 1544, 1547–1548 i 1551–1553 urząd lonera. Z ramienia miasta był prowizorem szpitala św. Ducha. Posłował na sejmik prowincjonalny w Proszowicach w roku 1551 oraz na sejm walny do Piotrkowa w roku 1552 i na sejmik generalny do Nowego Miasta Korczyna. Dorobił się znacznego majątku, handlował suknem, był dostawcą dworu królewskiego, hurtowo dostarczał materiały dla wojska. W Krakowie posiadał kamienicę położoną przy ul. Floriańskiej i kram sukienniczy w Rynku. Zmarł po 22 października 1555 roku, pozostawiając syna Erazma, przyszłego rajcę (nr 375), oraz trzy córki, wśród nich Annę, żonę Leonarda Guttetera.

Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1536–1538 strony 89–90 z wpisem z 1536 roku, stwierdzającym,
że w piątek po św. Wawrzyńcu burmistrz Jan Aichler oznajmił, iż Krzysztof Szyling złożył protestację
przeciwko Wawrzyńcowi Rambieskiemu (nr 364) – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 436, s. 89–90)
Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1536–1538 strony 89–90 z wpisem z 1536 roku, stwierdzającym, że w piątek po św. Wawrzyńcu burmistrz Jan Aichler oznajmił, iż Krzysztof Szyling złożył protestację przeciwko Wawrzyńcowi Rambieskiemu (nr 364) – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 436, s. 89–90)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności