A+ A A-

Indeks miejsc

Indeks miejsc

A
Ą
B
C
Ć
D
E
Ę
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
Ń
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
W
Z
Ź
Ż
L
Obraz Las Kościelnicki
Las Kościelnicki
                      
Lubicz (Morsztynowskie)
Lubicz (Morsztynowskie)
Jurydyka szlachecko-magnacka położona na północny wschód od murów miejskich Krakowa, sąsiadująca z jurydyką Wesoła i ze Strzelnicą, rozciągająca się wzdłuż dzisiejszej ulicy Lubicz. W połowie XVII wieku dobra te nazywane były Wazykowskie i Naymanowskie, od nazwisk ich właścicieli. W 1646 roku grunt z dziewiętnastoma domostwami i ogrodem zakupiła rodzina Gostkowskich; Andrzej Lubicz Gostkowski (stąd nazwa gruntu) wystarał się w roku 1670 u...
Lubocza
Lubocza
Lubocza
Lubocza
Dawna wieś po lewej stronie Wisły, obecnie w północno-wschodniej części miasta Krakowa, około 11 km od jego centrum, przy starym gościńcu do Nowego Brzeska (dzisiejsze ulice Darwina i Lubocka), sąsiadująca z Prusami, Łuczanowicami, Wadowem, Branicami, Pleszowem, Mogiłą, Krzesławicami, Grębałowem i Kantorowicami.   W najstarszej znanej wzmiance, pochodzącej z 1254 roku, nazwa wsi odnotowana w brzmieniu Lubothca. W innych dawnych zapiskach: Lubocza (1337),...
Ludwinów
Ludwinów
Wieś o mieszanej własności, głównie duchownej, położona nad rzeką Wilgą u jej ujścia do Wisły, przy dawnym trakcie do Oświęcimia (dzisiejsze ulice Kobierzyńska i Rydlówka), sięgała po dzisiejsze osiedle Podwawelskie. Pierwotnie występowała pod nazwą Błonie. W 1387 roku Władysław Jagiełło nadał klasztorowi św. Katarzyny w Kazimierzu ogród w Błoniu, a w 1394 roku dodał zagrodę i dwa łany. Właścicielami północnej części byli biskupi...
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności