A+ A A-

Indeks miejsc

Indeks miejsc

A
Ą
B
C
Ć
D
E
Ę
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
Ń
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
W
Z
Ź
Ż
W
Wadów
Wadów
Wadów
Wadów
Dawna wieś po lewej stronie Wisły, obecnie w północno-wschodniej części miasta Krakowa, około 15 km od jego centrum, sąsiadująca z leżącymi do dziś poza granicą Krakowa Krzysztoforzycami oraz Wegrzynowicami, Ruszczą, Branicami, Luboczą i Łucznowicami. W najstarszej znanej wzmiance, pochodzącej z 1243 roku, nazwa wsi odnotowana w brzmieniu Vadow. W innych dawnych zapiskach: Wadow (1336), Wadow (1470). Nazwa wsi wywodzi się od osobowej „Wad”...
Według przynależności państwowej pomiędzy pierwszym a trzecim rozbiorem polski (w latach 1772–1795)
Według przynależności państwowej pomiędzy pierwszym a trzecim rozbiorem polski (w latach 1772–1795)
Węgrzynowice
Węgrzynowice
Węgrzynowice
Węgrzynowice
Dawna wieś po lewej stronie Wisły, obecnie we wschodniej części miasta Krakowa, około 18 km od jego centrum, sąsiadująca z leżącymi do dziś poza granicą Krakowa Krzysztoforzycami i Karniowem, dalej z Wróżenicami, kolejno z Kościelnikami (od 1973 roku z Krakowem) oraz z Ruszczą i Wadowem (w tych dwóch przypadkach od 1951 z Krakowem).   We wzmiance pochodzącej z 1470 roku nazwa wsi zapisana w brzmieniu Wangrzynowycze, w zapisce z 1612 roku: Węgrzynowice....
Wesoła (Radziwiłłowskie)
Wesoła (radziwiłłowskie)
Jurydyka szlachecko-magnacka położona na gruntach sąsiadujących z jurydykami Lubicz, Strzelnica i Brzeg Miejski, po wschodniej stronie murów miejskich Krakowa. Pierwotnie były to tereny we władaniu Seweryna Bethmana-Zeifreta, a po jego śmierci w 1564 roku pozostały w rękach jego córki Barbary Wunzamowej i jej potomków. W 1587 roku część gruntu przeszła na własność Katarzyny Aichlerowej, która sprzedała ją Mikołajowi Wolskiemu, marszałkowi...
Obraz Wesoła (Radziwiłłowskie)
Wesoła (Radziwiłłowskie)
                         
Witkowice
Witkowice
Witkowice
Witkowice
Dawna wieś po lewej stronie Wisły, obecnie w północnej części miasta Krakowa, około 5 km od jego centrum, nad Prądnikiem (Białuchą), przy starym trakcie do Miechowa (dzisiejsza ulica Dożynkowa), sąsiadująca z leżącymi do dziś poza granicą Krakowa Zielonkami i Bibicami oraz z Prądnikiem Czerwonym, Górką Narodową i Prądnikiem Białym. Powiązana z Górką Narodową, także administracyjnie, o czym dalej.   W najstarszej znanej wzmiance,...
Wola Duchacka
Wola Duchacka
Wola Duchacka
Wola Duchacka
Dawna wieś po prawej stronie Wisły, obecnie w południowej części miasta Krakowa, około 4,5 km od jego centrum, sąsiadująca z Podgórzem i Płaszowem (odpowiednio od lat 1915 i 1912 z Krakowem) oraz z Prokocimiem, Piaskami Wielkimi, Kurdwanowem i Łagiewnikami.   W najstarszej znanej wzmiance, pochodzącej z 1364 roku, nazwa wsi została zapisana w brzmieniu Wolia za wzgórzem Lasota. W innych dawnych zapiskach w postaciach: Wolya (1470), Wola, Wola...
Wola Justowska
Wola Justowska
Wola Justowska
Wola Justowska
Dawna wieś po prawej stronie Wisły, obecnie w zachodniej części miasta Krakowa, około 4,5 km od jego centrum, w dolinie Rudawy, na stokach Sowińca, przy starym trakcie do Oświęcimia (dzisiejsza ulica Królowej Jadwigi), sąsiadująca z Chełmem, Mydlnikami i Bronowicami Małymi, dalej z Łobzowem, Czarną Wsią i Zwierzyńcem (w tych trzech przypadkach od 1910 roku z Krakowem), jak też z Przegorzałami i Bielanami. Pierwotnie wydzielona ze wsi Chełm.   W najstarszej...
Wolica
Wolica
Wolica
Wolica
Dawna wieś po lewej stronie Wisły, obecnie we wschodniej części miasta Krakowa, około 19 km od jego centrum, w starorzeczu Wisły, sąsiadująca z Wyciążem wraz z Przylaskiem Wyciąskim i Kościelnikami oraz z leżącymi do dziś poza granicą Krakowa Pobiednikiem Małym (tą linią przebiegała granica między Galicją a Królestwem Polskim – kongresowym) i dalej przez Wisłę także ze znajdującymi się do dziś poza granicą miasta Niepołomicami. Przy Wolicy...
Wróblowice
Wróblowice
Wróblowice
Wróblowice
Dawna wieś po prawej stronie Wisły, obecnie w południowej części miasta Krakowa, około 8 km od jego centrum, przy starym trakcie do Myślenic (dzisiejsza ulica Krzyżańskiego), sąsiadująca ze Swoszowicami, Rajskiem i Zbydniowicami oraz z leżącymi do dziś poza granicą Krakowa Wrząsowicami i z leżącą do dziś w zasadniczej swojej części poza granicą miasta Lusiną.   W najstarszej znanej wzmiance, pochodzącej z 1381 roku, nazwa wsi odnotowana w brzmieniu de...
Wróżenice
Wróżenice
Wróżenice
Wróżenice
Dawna wieś po lewej stronie Wisły, obecnie we wschodniej części miasta Krakowa, około 17 km od jego centrum, nad Potokiem Kościelnickim, sąsiadująca z Węgrzynowicami, z leżącymi do dziś poza granicą Krakowa Krzysztoforzycami, Karniowem, Czulicami i Tropiszowem (w tym ostatnim przypadku była to granica między Galicją a Królestwem Polskim – kongresowym) oraz z Kościelnikami (od 1973 roku z Krakowem).   We wzmiance pochodzącej z 1294 roku nazwa wsi...
Wyciąże i Przylasek Wyciąski
Wyciąże i Przylasek Wyciąski
Wyciąże i Przylasek Wyciąski
Wyciąże i Przylasek Wyciąski
Dawna wieś po lewej stronie Wisły, obecnie we wschodniej części miasta Krakowa, około 15,5 km od jego centrum, przy starym trakcie na Ruś (dzisiejsza ulica Igołomska), sąsiadująca z Kościelnikami, Wolicą, Przylaskiem Rusieckim oraz z Branicami i Ruszczą (w tych dwóch przypadkach od 1951 roku z Krakowem). Przysiółkiem Wyciąża był Przylasek Wyciąski, odnotowany pod tą nazwą w 1782 roku; po II wojnie światowej uzyskał on status samodzielnej ustrojowo...
Wydział (dzielnica 1794 i 1794-1802) – I Miasto Kraków
Wydział (dzielnica 1794 i 1794-1802) – I Miasto Kraków
Wydział (dzielnica 1794 i 1794-1802) – II Przedmieście Kleparz
Wydział (dzielnica 1794 i 1794-1802) – II Przedmieście Kleparz
Wydział (dzielnica 1794 i 1794-1802) – III Przedmieście Garbary-Piasek
Wydział (dzielnica 1794 i 1794-1802) – III Przedmieście Garbary-Piasek
Wydział (dzielnica 1802-1811) – Drugi Przedmieście Kleparz
Wydział (dzielnica 1802-1811) – Drugi Przedmieście Kleparz
Wydział (dzielnica 1802-1811) – Pierwszy Przedmieście Kazimierz
Wydział (dzielnica 1802-1811) – Pierwszy Przedmieście Kazimierz
Wydział (dzielnica 1802-1811) – Trzeci Przedmieście Piasek
Wydział (dzielnica 1802-1811) – Trzeci Przedmieście Piasek
Obraz Wydział - dzielnica 1794 i 1794-1802
Wydział - dzielnica 1794 i 1794-1802
                          
Obraz Wydział - dzielnica 1802-1811 i Miasto Kraków dzielnica 1802-1811
Wydział - dzielnica 1802-1811 i Miasto Kraków dzielnica 1802-1811
                              
Wygoda (Margrabszczyzna)
Wygoda (Margrabszczyzna)
Jurydyka szlachecka, położona za Rudawą (według jej pierwotnego przebiegu, między innymi wzdłuż dzisiejszej ulicy Retoryka), na terenie wcinającym się w teren Półwsia Zwierzynieckiego. Stanowiła obszar zamknięty dzisiejszymi ulicami Smoleńsk, Retoryka, Syrokomli i południową pierzeją placu Kossaka. Ustanowiono ją na gruncie królewskim zwanym Smolikowskie, później przeszła w ręce prywatne – w roku 1687 krakowski księgarz Franciszek Cezary sprzedał...
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności