A+ A A-

Indeks miejsc

Indeks miejsc

A
Ą
B
C
Ć
D
E
Ę
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
Ń
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
W
Z
Ź
Ż
B
Obraz Barycz
Barycz
                               
Obraz Beszcz
Beszcz
                         
Bielany
Bielany
Bielany
Bielany
Dawna wieś po lewej stronie Wisły, obecnie w zachodniej części miasta Krakowa, około 7 km od jego centrum, przy starym trakcie do Oświęcimia, sąsiadująca z Wolą Justowską, Przegorzałami, przez Wisłę z Kostrzem i z leżącym do dziś poza granicą Krakowa Kryspinowem, dawnej noszącym nazwę Śmierdząca (Śmierdząka).   W najstarszej znanej wzmiance, pochodzącej z 1254 roku, nazwa wsi została zapisana w brzmieniu Belani. W innych dawnych zapiskach w postaciach:...
Bieńczyce
Bieńczyce
Bieńczyce
Bieńczyce
Dawna wieś po lewej stronie Wisły, obecnie w północno-wschodniej części miasta Krakowa, około 7 km od jego centrum, nad rzeką Dłubnią, sąsiadująca z Mistrzejowicami, Zesławicami, Krzesławicami i Mogiłą, jak też z Czyżynami, Rakowicami i Prądnikiem Czerwonym (w przypadku trzech ostatnich od 1941 roku z Krakowem).   W najstarszej znanej wzmiance, pochodzącej z 1224 roku, nazwa wsi odnotowana w brzmieniu Benchiz. W innych dawnych zapiskach: Benschicze,...
Bieżanów
Bieżanów
Bieżanów
Bieżanów
Dawna wieś po prawej stronie Wisły, obecnie w południowo-wschodniej części miasta Krakowa, około 11 km od jego centrum, przy starym trakcie do Wieliczki, Bochni i na Ruś (dzisiejsza ulica Wielicka), sąsiadująca z Rybitwami (od 1941 roku z Krakowem), Przewozem, z leżącymi do dziś poza granicą Krakowa Brzegami, Kokotowem, Bogucicami oraz Krzyszkowicami, dalej z Rżąką (od 1941 roku z Krakowem) oraz dawną częścią Bieżanowa leżącą przy Prokocimiu i Płaszowie (włączoną do...
Biskupie
Biskupie
Jurydyka stanowiąca własność biskupstwa krakowskiego, położona na północ od murów miejskich Krakowa, wzdłuż dzisiejszej ulicy Krowoderskiej, po plac Biskupi i okolice klasztoru Wizytek. Od wschodniej strony graniczyła ulicą Długą z Kleparzem. Biskupie jako osada-folwark biskupów występuje już w XV wieku, jako jurydyka w XVI wieku. Jan Długosz wymienia tam w tym okresie dwadzieścia siedem zagród i dziesięć ogrodów. Mieszkańcy trudnili się...
Bodzów
Bodzów
Bodzów
Bodzów
Dawna wieś po prawej stronie Wisły, obecnie w zachodniej części miasta Krakowa, około 5 km od jego centrum, sąsiadująca przez Wisłę z Przegorzałami i Zwierzyńcem (od 1910 roku z Krakowem), natomiast po swojej stronie rzeki z Pychowicami i Kostrzem.   W najstarszej znanej wzmiance, pochodzącej sprzed 1250 roku, nazwa wsi została zapisana w brzmieniu Bozow. W innych dawnych zapiskach w postaciach: Boozow, Boczov (1464), Bodzow (1470). Nazwa pochodząca od imienia dawnego...
Borek Fałęcki
Borek Fałęcki
Borek Fałęcki
Borek Fałęcki
Dawna wieś po prawej stronie Wisły, w południowej części dzisiejszego miasta Krakowa, około 9 km od jego centrum, sąsiadująca przez Wisłę z Zakrzówkiem (od 1910 roku z Krakowem), Łagiewnikami, Jugowicami, Swoszowicami, Opatkowicami i Kobierzynem. W XVIII wieku w wyniku wyrębu lasu powstał na jej terenie przysiółek Zaborze.   Najstarsze znane wzmiankowanie pochodzi z 1382 roku – jest to zapis nazwy wsi w brzmieniu Borek; inne dawne brzmienia: Borkow...
Obraz Bożego Miłosierdzia
Bożego Miłosierdzia
                     
Branice
Branice
Branice
Branice
Dawna wieś po lewej stronie Wisły, obecnie we wschodniej części miasta Krakowa, około 14,5 km od jego centrum, przy starym trakcie na Ruś (dzisiejsza ulica Igołomska), sąsiadująca z Luboczą, Wadowem, Ruszczą, Wyciążem, Przylaskiem Rusieckim, przez Wisłę z Grabiami oraz z Pleszowem. Przysiółki Branic: Chałupki, Holendry, Stryjów, Wola Rusiecka, Piaski.   W najstarszej znanej wzmiance, pochodzącej z 1250 roku, nazwa wsi odnotowana w brzmieniu Branicze....
Bronowice Małe
Bronowice Małe
Bronowice Małe
Bronowice Małe
Dawna wieś po lewej stronie Wisły, obecnie w północno-zachodniej części miasta Krakowa, około 5 km od jego centrum, sąsiadująca z Bronowicami Wielkimi, Łobzowem (od 1910 roku z Krakowem), Wolą Justowską, Mydlnikami i leżącą poza dzisiejszymi granicami miasta Rząską.   W najstarszej znanej wzmiance, pochodzącej z 1290 roku, nazwa wsi została zapisana w brzmieniu Brunouici. W innych dawnych zapiskach w postaciach: Brunowicz, Polonicalis Brunowicz (1337),...
Bronowice Wielkie
Bronowice Wielkie
Bronowice Wielkie
Bronowice Wielkie
Dawna wieś po lewej stronie Wisły, obecnie w północno-zachodniej części miasta Krakowa, około 6 km od jego centrum, sąsiadująca z Toniami, Krowodrzą i Łobzowem (te dwie ostatnie wsie od 1910 roku w granicach Krakowa), Bronowicami Małymi oraz leżącymi poza dzisiejszymi granicami Krakowa Rząską i Modlnicą z Modlniczką.   W pochodzącej z 1274 roku najstarszej znanej wzmiance nazwa wsi została zapisana w brzmieniu Bronowicze. Inne dawne zapisy: Brunovicze,...
Błonie (za Kleparzem)
Błonie (za Kleparzem)
Jurydyka miasta Krakowa położona na północny zachód od miasta Kleparza („za Kleparzem” – Błonie extra Clepardiam), między jurydykami Biskupie i Pędzichów. Teren ten był własnością Krakowa z nadania zawartego w akcie lokacyjnym Krakowa z 1257 roku. W 1551 roku konwent św. Ducha w Krakowie, właściciel sąsiadującej wsi Krowodrzy i jurydyki Pędzichów, erygował tam osadę, poddając jej mieszkańców swojej jurysdykcji – akt...
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności