A+ A A-

Indeks miejsc

Indeks miejsc

A
Ą
B
C
Ć
D
E
Ę
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
Ń
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
W
Z
Ź
Ż
P
Obraz Pasternik
Pasternik
                                
Pędzichów
Pędzichów
Jurydyka duchowna, należąca do konwentu św. Ducha w Krakowie, właściciela sąsiadującej wsi Krowodrzy oraz roszczącego sobie pretensje do sąsiadującej jurydyki Błonie. Powstała w XVI wieku, w okresie tworzenia jurydyki Biskupie, ulokowana na północ od granic miasta Kleparza, wzdłuż dzisiejszej ulicy Pędzichów i dalej na północ od niej w kierunku ulicy Szlak. Swoje dobra mieli tam także od pierwszej połowy XVI wieku wikariusze katedry krakowskiej, nabyte z...
Obraz Piasek
Piasek
                                       
Piaski Wielkie
Piaski Wielkie
Piaski Wielkie
Piaski Wielkie
Dawna wieś po prawej stronie Wisły, obecnie w południowej części miasta Krakowa, około 7 km od jego centrum, sąsiadująca z Wolą Duchacką, Prokocimiem, Rżąką, Kosocicami, Rajskiem i Kurdwanowem. Z pierwotnej osady Piaski wydzieliła się część zasadnicza nazwana Piaskami Wielkimi oraz część położona od niej na północny wschód, nazwana Piaskami Małymi – te ostatnie stały się częścią Prokocimia (podział ten odnotowany został już w 1581...
Obraz Piekło
Piekło
                                   
Pleszów
Pleszów
Pleszów
Pleszów
Dawna wieś po lewej stronie Wisły, obecnie we wschodniej części miasta Krakowa, około 12 km od jego centrum, przy starym trakcie na Ruś (dzisiejsze ulice Igołomska i Nadbrzezie), sąsiadująca z Luboczą, Branicami, przez Wisłę z leżącymi do dziś poza granicą Krakowa Grabiami i Brzegami oraz dalej z Przewozem i Mogiłą. Przy wsi ukształtowały się przysiółki: Kujawy i Kępa Kujawska.   W najstarszej znanej wzmiance, pochodzącej z 1313 roku, nazwa wsi...
Obraz Pod Kopcem
Pod Kopcem
                              
Obraz Podgórki Tynieckie
Podgórki Tynieckie
                                   
Obraz Podgórze - poczet burmistrzów
Podgórze - poczet burmistrzów
                    
Obraz Podgórze - ustrój miasta
Podgórze - ustrój miasta
                    
Obraz Podlesie
Podlesie
                              
Obraz Podzamcze
Podzamcze
                         
Obraz Pokrzywnica
Pokrzywnica
                             
Obraz Pokrzywnica
Pokrzywnica
                                 
Półwsie Zwierzynieckie
Półwsie Zwierzynieckie
Wieś duchowna-klasztorna, stanowiła własność norbertanek zwierzynieckich. Lokowana w 1327 roku przez przeoryszę norbertanek Stredkę i prepozyta Mikołaja na części gruntów Zwierzyńca (okolice dzisiejszego placu Na Stawach i ulicy Senatorskiej, z zabudową ulicową od murów miejskich wzdłuż dzisiejszej ulicy Tadeusza Kościuszki), wzmiankowana jako zaludniona wieś w 1368 roku. W roku 1509 Zygmunt Stary uzyskał od norbertanek znaczny teren w części...
Prądnik Biały
Prądnik Biały
Prądnik Biały
Prądnik Biały
Dawna wieś po lewej stronie Wisły, obecnie w północnej części miasta Krakowa, około 3,5 km od jego centrum, nad rzeką Prądnik (Białucha), wzdłuż starego traktu wielkopolskiego przez Zielonki (dzisiejsza ulica Białoprądnicka), sąsiadująca z leżącymi do dziś poza granicą Krakowa Zielonkami oraz z Witkowicami, Górką Narodową, Prądnikiem Czerwonym (od 1910 roku z Krakowem w tej części Prądnika Czerwonego, która została przyłączona do miasta jako nowa...
Prądnik Czerwony
Prądnik Czerwony
Prądnik Czerwony
Prądnik Czerwony
Dawna wieś po lewej stronie Wisły, obecnie w północnej części Krakowa, około 3,5 km od jego centrum, nad rzeką Prądnik (Białucha), wzdłuż historycznej drogi Strata Regia (rejon dzisiejszej alei 29 Listopada), sąsiadująca z Węgrzcami, Batowicami, Mistrzejowicami, Bieńczycami, Rakowicami, Olszą, od 1910 roku z Krakowem (w tej części Prądnika Czerwonego, która została przyłączona do miasta jako nowa dzielnica katastralna Warszawskie), Prądnikiem Białym,...
Prokocim
Prokocim
Prokocim
Prokocim
Dawna wieś po lewej stronie Wisły, obecnie w południowej części miasta Krakowa, około 6 km od jego centrum, przy starym trakcie do Lwowa (dzisiejsza ulica Wielicka), sąsiadująca z Płaszowem (od 1912 roku z Krakowem), Bieżanowem, Rżąką, Piaskami Wielkimi i Wolą Duchacką. W granicach wsi znalazły się Piaski Małe, w połowie XIX wieku utrzymujące pewien stopień odrębności.   W najstarszej znanej wzmiance, pochodzącej z 1367 roku, nazwa wsi została zapisana w...
Przegorzały
Przegorzały
Przegorzały
Przegorzały
Dawna wieś po prawej stronie Wisły, obecnie w zachodniej części miasta Krakowa, około 6,5 km od jego centrum, u podnóża Lasu Wolskiego, sąsiadująca z Bielanami, Wolą Justowską, Zwierzyńcem (od 1910 roku z Krakowem) oraz przez Wisłę z Bodzowem i Kostrzem.   W najstarszej znanej wzmiance, pochodzącej z 1254 roku, nazwa wsi została zapisana w brzmieniu Pregoral. W innych dawnych zapiskach w postaciach: Przegorzali (1389), Przegorzalye (1470), Przegorzali (1566),...
Przewóz
Przewóz
Przewóz
Przewóz
Dawna wieś po prawej stronie Wisły, obecnie we wschodniej części miasta Krakowa, około 9 km od jego centrum, w starorzeczu Wisły, sąsiadująca przez Wisłę z Mogiłą i Płaszowem (w obu przypadkach od 1951 roku z Krakowem), dalej z Bieżanowem i Rybitwami (w tym ostatnim przypadku od 1941 roku z Krakowem).   W najstarszej znanej wzmiance, pochodzącej z 1351 roku, nazwa wsi odnotowana w brzmieniu Przewozy. W innych dawnych zapiskach: Przewosz (1470), Przewos (1540),...
Przylasek Rusiecki
Przylasek Rusiecki
Przylasek Rusiecki
Przylasek Rusiecki
Dawna wieś po lewej stronie Wisły, obecnie we wschodniej części miasta Krakowa, około 15 km od jego centrum, w starorzeczu rzeki, sąsiadująca z Branicami (od 1951 roku z Krakowem), z Wyciążem, Przylaskiem Wyciąskim i przez Wisłę z leżącymi do dziś poza granicą Krakowa Niepołomicami i Grabiem. Powstała po wyrębie lasu należącego do Ruszczy i jako osada istniała w ramach tej wsi, usamodzielniając się ustrojowo w XIX wieku.   Częścią Przylasku Rusieckiego...
Obraz Przylasek Wyciąski
Przylasek Wyciąski
                             
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności