Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Lubocza

Zobacz również

                                               

Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Lubocza w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta
oznaczono jej położenie w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła,
ze wskazaniem najstarszego, historycznego centrum Luboczy w rejonie dzisiejszej ulicy Lubockiej
Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Lubocza w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta oznaczono jej położenie w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła, ze wskazaniem najstarszego, historycznego centrum Luboczy w rejonie dzisiejszej ulicy Lubockiej
Centrum Luboczy na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Lubocza w 1850 roku oraz
pochodzący z lat 1847–1848 plan sytuacyjny z wyrysowanymi granicami tej gminy i lokalizacją gmin sąsiadujących
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 321; sygn. WM 562, nlb.)
Centrum Luboczy na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Lubocza w 1850 roku oraz pochodzący z lat 1847–1848 plan sytuacyjny z wyrysowanymi granicami tej gminy i lokalizacją gmin sąsiadujących (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 321; sygn. WM 562, nlb.)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska