A+ A A-

Laureaci złotego medalu Cracoviae Merenti

Laureaci złotego medalu Cracoviae Merenti

A
Ą
B
C
Ć
D
E
Ę
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
Ń
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
W
Z
Ź
Ż
Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
Jan Paweł II (Karol Józef Wojtyła), duchowny rzymskokatolicki, święty Kościoła katolickiego, papież – głowa Kościoła i suweren Państwa Watykańskiego, przedtem kardynał, arcybiskup metropolita krakowski...
Biskupstwo Krakowskie
Biskupstwo Krakowskie
Biskupstwo Krakowskie, lokalny Kościół rzymskokatolicki skupiony i zorganizowany wokół biskupa (arcybiskupa) krakowskiego, jednostka terytorialna wyższej administracji kościelnej szczebla diecezjalnego pod jurysdykcją tego hierarchy...
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Jagielloński, publiczna szkoła wyższa, najstarszy polski, jeden z najstarszych w Europie uniwersytet; ufundowany w 1364 r. przez króla Kazimierza III Wielkiego, odnowiony w 1400 r. dzięki fundacji królowej Jadwigi...
Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” w Krakowie
Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” w Krakowie
Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” w Krakowie, ukształtowana przez wieki organizacja mieszczan krakowskich, obecnie w formie stowarzyszenia o statusie organizacji pożytku publicznego...
Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie
Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie
Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego Sp. z o.o. w Krakowie, specjalistyczny szpital będący najstarszą w mieście, ciągle działającą lecznicą...
Krakowska Kongregacja Kupiecka
Krakowska Kongregacja Kupiecka
Krakowska Kongregacja Kupiecka, obecnie zrzeszenie w ramach samorządu gospodarczego, dawna gildia – stowarzyszenie kupieckie dla współbrackiej obrony i organizacji handlu...
Zamek Królewski na Wawelu
Zamek Królewski na Wawelu
Zamek Królewski na Wawelu, symbol polskości, strażnik bezcennego dziedzictwa kulturowego, miejsce o wyjątkowym i niezrównanym znaczeniu na mapie Polski (z dyplomu złotego medalu „Cracoviae Merenti”)...
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności