A+ A A-

Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” w...

Tom:
strona:

Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” w Krakowie

złoty medal oznaczony numerem 4 przyznany 27 kwietnia 2005 roku

…w uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXXVI/743/05)

Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” w Krakowie

 

Z uroczystości wręczenia medalu z dyplomem 5 czerwca 2005 r. w Pałacu Wielopolskich. Wystąpienie starszego Bractwa Kurkowego Leszka Gołdy na sali Obrad RMK oraz symbol Bractwa.

 

Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” w Krakowie, ukształtowana przez wieki organizacja mieszczan krakowskich, obecnie w formie stowarzyszenia o statusie organizacji pożytku publicznego. Powstała z początkiem XIV w. jako ponadcechowa, paramilitarna organizacja kurkowa, tzn. ucząca mieszczan posługiwania się bronią dla obrony murów miejskich. Tradycją stało się strzelanie do kura, co wyłaniało króla kurkowego. W 1564 r. Bractwo (ówczesna Szkoła Strzelecka) uzyskało statut, od 1565 r. posiada srebrnego kura. Po III rozbiorze działalność zamarła, reaktywacja pod nazwą Towarzystwo Strzeleckie Krakowskie nastąpiła w 1831 r. Po przerwie wymuszonej przez II wojnę światową organizacja wznowiła aktywność pod dzisiejszą nazwą. Miejscem ćwiczeń Bractwa był Celestat, umiejscowiony najpierw za Bramą Mikołajską, później obok niej w międzymurzu, następnie w królewskim parku w Łobzowie, zaś od 1837 r. w ogrodzie przy obecnej ul. Lubicz, gdzie znajduje się budynek z siedzibą Towarzystwa. Miasto Kraków uhonorowało Bractwo złotym medalem „Cracoviae Merenti” w 2005 r. w 440-lecie ufundowania symbolu organizacji – srebrnego kura.

Złoty medal nr 4 przyznany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXXVI/743/05 podjętą 27 kwietnia 2005 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Jacek Majchrowski, a Radzie przewodniczył Paweł Pytko. Wyróżnienie to przypadło w jubileusz 440-lecia ufundowania srebrnego kura, symbolu Towarzystwa. Wręczenie medalu z dyplomem nastąpiło 5 czerwca 2005 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w sali Obrad RMK w Pałacu Wielopolskich w Krakowie, co uwieczniono w Księdze Medalu „Cracoviae Merenti”.

 

W foyer sali Obrad król kurkowy Piotr Skalski w asyście marszałków dokonuje wpisu do Księgi Medalu „Cracoviae Merenti"; bracia kurkowi podczas uroczystości.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności