A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

złoty medal oznaczony numerem 1 przyznany 24 września 1993 roku

…w uznaniu Jego szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr XCIII/610/93)

Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

 

papież

Centralny fragment portretu Jana Pawła II namalowanego w 2005 r. przez Teresę Śliwkę-Moskal, eksponowanego w krużgankach klasztoru Franciszkanów w Krakowie, oraz własnoręczny podpis uhonorowanego złożony podczas wręczenia medalu i dyplomu.

 

Jan Paweł II (Karol Józef Wojtyła), duchowny rzymskokatolicki, święty Kościoła katolickiego, papież – głowa Kościoła i suweren Państwa Watykańskiego, przedtem kardynał, arcybiskup metropolita krakowski. Urodzony 18 maja 1920 r. w Wadowicach. Ukończył Metropolitalne Studium Duchowne w Krakowie i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 1948 r. uzyskał doktorat w rzymskiej uczelni papieskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1946 r. W 1948 r. był wikariuszem w Niegowici, w latach 1949–1951 w parafii pw. św. Floriana w Krakowie, następnie pracował naukowo oraz wykładał w seminariach duchownych i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1958 r. otrzymał sakrę biskupią -  dewiza Totus Tuus (z łac. Cały Twój), od 1962 r. krajowy duszpasterz środowisk twórczych i inteligencji. Uczestnik Soboru Watykańskiego II. W latach 1964–1978 arcybiskup metropolita krakowski, w 1967 r. dostąpił biretu kardynalskiego. W 1978 r. wyniesiony na tron papieski (ponad 26-letni pontyfikat „papieża pielgrzymującego”). W 2011 r. beatyfikowany, w 2014 r. kanonizowany. Zmarł 2 kwietnia 2005 r. w Watykanie; spoczywa tamże w Bazylice św. Piotra.

Złoty medal nr 1 przyznany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XCIII/610/93 podjętą 24 września 1993 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Józef Lassota, a Radzie przewodniczył Tadeusz Kołaczyk. Uhonorowanie nastąpiło w 35-lecie sakry biskupiej oraz 15-lecie pontyfikatu. Wręczenie medalu i dyplomu miało miejsce 24 października 1993 r. podczas audiencji w ramach wizyty delegacji miasta w Watykanie; w jej składzie oprócz prezydenta miasta i przewodniczącego RMK znalazł się m.in. abp metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski. Uroczystość została upamiętniona podpisem papieża Jana Pawła II w Księdze Medalu „Cracoviae Merenti”. Uchwałą nr LXXXIV/795/97 podjętą 4 czerwca 1997 r. RMK postanowiła, że złoty medal przyznany Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II pozostanie jedynym złotym medalem „Cracoviae Merenti” przyznanym osobie.

 

Z audiencji papieskiej udzielonej przez papieża Jana Pawła II delegacji miasta Krakowa 24 października 1993 r. w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego w Watykanie akt złożenia podpisu w Księdze Medalu „Cracoviae Merenti" w asyście prezydenta miasta i przewodniczącego RMK oraz reprodukcja duplikatu dyplomu wręczonego wraz z medalem.

 

 

Z audiencji papieskiej udzielonej przez papieża Jana Pawła II delegacji miasta Krakowa 24 października 1993 r. w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego w Watykanie. Odczytanie i przekazanie dyplomu złotego medalu „Cracoviae Merenti” przez przewodniczącego RMK. Zdjęcie zbiorowe delegacji z Ojcem Świętym; oprócz władz miejskich w składzie m.in. abp metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności