A+ A A-
Tom:
strona:

Biskupstwo Krakowskie

złoty medal oznaczony numerem 2 przyznany 9 czerwca 1999 roku

…w uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr XXIII/158/99)

Biskupstwo Krakowskie

 

Z uroczystości wręczenia medalu z dyplomem 12 maja 2000 r. w katedrze na Wawelu. Wystąpienie abp. metropolity krakowskiego kard. Franciszka Macharskiego oraz herb biskupstwa krakowskiego.

 

Biskupstwo Krakowskie, lokalny Kościół rzymskokatolicki skupiony i zorganizowany wokół biskupa (arcybiskupa) krakowskiego, jednostka terytorialna wyższej administracji kościelnej szczebla diecezjalnego pod jurysdykcją tego hierarchy. W ujęciu historycznym to zachowująca swoją 1000-letnią tożsamość krakowska, diecezjalna (archidiecezjalna) wspólnota religijna skupiona wokół pastorału biskupa, w jej dziejowej ciągłości. Przyjmuje się, że biskupstwo krakowskie ustanowione zostało w 1000 r., pierwszym biskupem diecezjalnym został Poppon, podległy metropolii gnieźnieńskiej. Od 1807 r. w metropolii lwowskiej, od 1818 r. w warszawskiej, od 1880 r. bezpośrednio podlegało Stolicy Apostolskiej. W 1925 r. utworzono archidiecezję i metropolię krakowską – pierwszym arcybiskupem metropolitą krakowskim został kard. Adam Stefan Sapieha. Obecnie metropolia ta obejmuje archidiecezję krakowską oraz diecezje bielsko-żywiecką, kielecką i tarnowską (łącznie ponad 1400 parafii). Miasto Kraków uhonorowało Biskupstwo złotym medalem „Cracoviae Merenti” w 1999 r. w 1000-lecie powstania.

Złoty medal nr 2 przyznany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XXIII/158/99 podjętą 9 czerwca 1999 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Andrzej Gołaś, a Radzie przewodniczył Stanisław Handzlik. Wyróżnienie to nastąpiło w jubileusz 1000-lecia ustanowienia biskupstwa dla dzielnicy krakowskiej w ramach nowo erygowanej metropolii polskiej. Wręczenie medalu z dyplomem miało miejsce 12 maja 2000 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa, która odbyła się w bazylice archikatedralnej św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu (uroczystość połączona z wręczeniem tej samej klasy medalu Uniwersytetowi Jagiellońskiemu). Akt nadania i wręczenia odznaczenia uwieczniono w Księdze Medalu „Cracoviae Merenti”.

 

Odbiór medalu i dyplomu z rąk prezydenta miasta i przewodniczącego RMK oraz akt wpisu do Księgi Medalu „Cracoviae Merenti”.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności