A+ A A-
Tom:
strona:

Krakowska Kongregacja Kupiecka

złoty medal oznaczony numerem 6 przyznany 28 kwietnia 2010 roku

…w uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr XCVIII/1316/10)

Krakowska Kongregacja Kupiecka

 

Z uroczystości wręczenia medalu z dyplomem 2 czerwca 2010 r. w Pałacu Wielopolskich. Prezes Kongregacji Wiesław Jopek dokonujący wpisu do Księgi Medalu „Cracoviae Merenti”, a także godło Kongregacji.

 

Krakowska Kongregacja Kupiecka, obecnie zrzeszenie w ramach samorządu gospodarczego, dawna gildia – stowarzyszenie kupieckie dla współbrackiej obrony i organizacji handlu. Powstała przed 1410 r., z którego to roku pochodzi najstarsza wzmianka w księgach miejskich o istniejącej już wspólnocie kupieckiej. Tworzyli ją kupcy handlujący m.in. suknem, miedzią i ołowiem; przynależność do niej była obowiązkowa. W XVI w. działalność ustała, odnowiono ją z początkiem XVIII w.; statut pochodzi z 1722 r. Po wojennej okupacji, w 1949 r., Kongregacja została rozwiązana; jej reaktywacja nastąpiła w 1989 r. Obecnie tworzą ją związki branżowe handlu: rolno-spożywczego, przemysłowego, gastronomii, usług i spółek oraz placów targowych, działa także w oddziałach terenowych w Brzesku, Limanowej, Myślenicach i Proszowicach; obejmuje również Przemyską Kongregację Kupiecką jako swego członka zbiorowego. Aktualnie zrzesza 340 członków zatrudniających ok. 6500 osób. Miasto Kraków uhonorowało Kongregację złotym medalem „Cracoviae Merenti” w 2010 r. w 600-lecie pierwszego udokumentowanego wzmiankowania.

Złoty medal nr 6 przyznany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XCVIII/1316/10 podjętą 28 kwietnia 2010 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Jacek Majchrowski, a Radzie przewodniczył Józef Pilch. Wyróżnienie to przypadło w jubileusz 600-lecia działalności kongregacji krakowskich kupców. Wręczenie medalu z dyplomem nastąpiło 2 czerwca 2010 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w Sali Obrad RMK im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich w Krakowie, co uwieczniono w Księdze Medalu „Cracoviae Merenti”.

 

Zastępca prezesa Jan Wiesław Nalepa z darem od Kongregacji dla miasta w postaci łańcucha przewodniczącego Rady Miasta Krakowa; akt przekazania przez przewodniczącego RMK medalu i dyplomu na ręce prezesa Kongregacji.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności