A+ A A-
Tom:
strona:

Węgrzynowice

Zobacz również

                                                         

Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Węgrzynowice w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta oznaczono
jej położenie w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła, ze wskazaniem
najstarszego, historycznego centrum Węgrzynowic w rejonie dzisiejszej ulicy Węgrzynowickiej
Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Węgrzynowice w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta oznaczono jej położenie w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła, ze wskazaniem najstarszego, historycznego centrum Węgrzynowic w rejonie dzisiejszej ulicy Węgrzynowickiej
Centrum Węgrzynowic na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Węgrzynowice w 1850 roku oraz
pochodzący z lat 1847–1848 plan sytuacyjny z wyrysowanymi granicami gminy Węgrzynowice i lokalizacją gmin sąsiadujących
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 655 I, II; sygn. WM 563a, nlb.)
Centrum Węgrzynowic na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Węgrzynowice w 1850 roku oraz pochodzący z lat 1847–1848 plan sytuacyjny z wyrysowanymi granicami gminy Węgrzynowice i lokalizacją gmin sąsiadujących (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 655 I, II; sygn. WM 563a, nlb.)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności