Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Bielany

Zobacz również

                                   

Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Bielany w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta oznaczono jej położenie w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła, ze wskazaniem najstarszego, historycznego centrum Bielan w rejoni
Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Bielany w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta oznaczono jej położenie w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła, ze wskazaniem najstarszego, historycznego centrum Bielan w rejoni
Fragment centrum Bielan na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Bielany w 1850 roku oraz pochodzący
z lat 1847–1848 plan sytuacyjny z wyrysowanymi granicami gminy Bielany i lokalizacją gmin sąsiadujących
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 19 II, III; sygn. WM 562, s. 219)
Fragment centrum Bielan na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Bielany w 1850 roku oraz pochodzący z lat 1847–1848 plan sytuacyjny z wyrysowanymi granicami gminy Bielany i lokalizacją gmin sąsiadujących (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 19 II, III; sygn. WM 562, s. 219)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska