A+ A A-
Tom:
strona:

Stanisław Koszik

rajca 1410
burmistrz 1410

Stanislaus (Coszik, Coschnik, Kosik, Kolzik, Kossicki)

Rajca, którego jednorazowy wybór do rady urzędującej, co nastąpiło w 1410 roku, był ukoronowaniem wcześniejszego udziału we władzach miejskich kazimierskich. W latach 1397 i 1399 wzmiankowany został jako ławnik miejski. Od Małgorzaty, córki Czenckiego, w roku 1407 zakupił dom położony obok domu rajcy Jana Elianusa (nr 49). W roku 1414 został również odnotowany jako właściciel domu położonego przy ul. Solnej (choć być może to ten sam dom, co wspomniany poprzednio). Później ślad po nim ginie.

Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1402–1416: fragment wpisu
dokumentującego wybór rajców na rok 1410, ze Stanisławem Koszikiem w składzie – oraz zbliżenie zapisu imienia
(Biblioteka Jagiellońska, sygn. rkps 1045/1, k. 197)
Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1402–1416: fragment wpisu dokumentującego wybór rajców na rok 1410, ze Stanisławem Koszikiem w składzie – oraz zbliżenie zapisu imienia (Biblioteka Jagiellońska, sygn. rkps 1045/1, k. 197)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności