A+ A A-
Tom:
strona:

Mikołaj Wokenstrater młodszy

rajca 1410, 1411
burmistrz 1410, 1411

Nicolaus Wuckenstatter (Wokenstater, Wockenstater, Wuckensteter, Wockan, Vucken)

Imiennik Mikołaja Wokenstratera starszego (nr 11), sześciokrotnie pełniącego urząd rajcy i burmistrza, ostatni raz w 1390 roku. Nieco później, w latach 1396 i 1399, w ławie miejskiej został odnotowany Mikołaj Mertin, a w latach 1401 i 1402 pojawił się w księdze radzieckiej opłacający podatki Mikołaj Mertin vel Wokenstrater. Jest możliwe, że Mikołaj Mertin, Mikołaj Mertin vel Wokenstrater i Mikołaj Wokenstrater tu nazywany młodszym to jedna i ta sama postać. Mikołaj ten mógł być przykładowo zięciem Mikołaja starszego i z czasem przyjął, co nie było czymś wyjątkowym, przydomek teścia, używając go potem jako własnego. W radzie urzędującej zasiadał w latach 1410 i 1411, wcześniej już jednak miał poważanie – w latach 1407 i 1408 odnotowano jego udział w polubownym rozstrzyganiu sporów majątkowych między znaczącymi mieszczanami kazimierskimi. Żonaty był z Katarzyną, pozostawił syna Jana, prawdopodobnie z wcześniejszego małżeństwa. Zmarł przed 16 grudnia 1412 roku.

Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1402–1416: fragment wpisu
dokumentującego wybór rajców na rok 1411, z Mikołajem Wokenstraterem młodszym w składzie – zbliżenie zapisu imienia
(Biblioteka Jagiellońska, sygn. rkps 1045/1, k. 217)
Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1402–1416: fragment wpisu dokumentującego wybór rajców na rok 1411, z Mikołajem Wokenstraterem młodszym w składzie – zbliżenie zapisu imienia (Biblioteka Jagiellońska, sygn. rkps 1045/1, k. 217)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności