Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Jan postrzygacz

rajca 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589
burmistrz 1563, 1566, 1570, 1571, 1574, 1575, 1576, 1579, 1580, 1583

Joannes pannitonsor Kazimierski postrzygacz sukna, wybrany do rady miejskiej w 1563 roku, zasiadał w niej przez dwadzieścia sześć lat, dziesięciokrotnie otrzymywał nominację do rady urzędującej. W 1566 roku od rady miejskiej otrzymał prawo wieczystej i dziedzicznej dzierżawy jatki solnej, jednej z dwunastu tego rodzaju miejskich, uprzywilejowanych jatek. W 1580 roku za jego kadencji burmistrzowskiej rada miejska zatwierdziła wszystkie przywileje i statut cechu kuśnierzy kazimierskich i stradomskich, co potwierdził w następnym roku Stefan Batory. Z kolei w 1583 roku Jan postrzygacz brał udział w przyjęciu statutu cechu słodowników, piwowarów i karczmarzy kazimierskich (statut ten jeszcze w tym samym roku uzyskał królewskie zatwierdzenie). Rok później jego sługa Wawrzyniec Mroczkowicz, być może przodek późniejszych rajców Mroczkowiczów (Wojciecha – nr 282 i Wawrzyńca – nr 303) założył się z innym sługą o wyczyn jeździecki na rynku kazimierskim, w wyniku czego poranione zostały konie rajcy Michała rzeźnika (nr 241) i ławnika Mikołaja Foxa z rajcowskiej rodziny Foxów – rzecz znalazła finał przed urzędem wójtowskim, a rajca Jan stawał w tej sprawie przed sądem. Dzierżawił grunty w Zabłociu – z kwitu opłaty poboru z 1578 roku znany jest jego gmerk (herb mieszczański): w tarczy nożyce do przystrzygania sukna końcami skierowane na dół. Żonaty był z Barbarą, córką rajcy Stanisława Foxa (nr 214). Swoją córkę Katarzynę wydał za Andrzeja, syna kolegi z rady miejskiej,Walentego Mysłka (nr 217). Zmarł przed nominacjami do rady urzędującej na rok 1590 – wówczas zwolnione po nim miejsce radzieckie otrzymał Tomasz Grzymała (nr 255).

Pieczęć mieszczańska (gmerk) Jana
postrzygacza: na renesansowej tarczy
nożyce do przystrzygania sukna skierowane
końcami w dół, z inicjałami
„I” i „P” u góry – odcisk z wydanego
w 1575 roku poświadczenia opłacenia
należności z dzierżawionej wsi
Zabłocie (Biblioteka Jagiellońska,
sygn. 832383 II, s. 88)
Pieczęć mieszczańska (gmerk) Jana postrzygacza: na renesansowej tarczy nożyce do przystrzygania sukna skierowane końcami w dół, z inicjałami „I” i „P” u góry – odcisk z wydanego w 1575 roku poświadczenia opłacenia należności z dzierżawionej wsi Zabłocie (Biblioteka Jagiellońska, sygn. 832383 II, s. 88)
Strony pierwsza i ostatnia dokumentu wydanego w 1676 roku w Krakowie, w którym Jan III Sobieski potwierdził przywileje
i statuty cechu kuśnierzy kazimierskich i stradomskich, w tym potwierdzony w 1581 roku przez Stefana Batorego statut tego
cechu zatwierdzony w 1580 roku przez kazimierską radę miejską pod przewodnictwem burmistrza Jana postrzygacza; dokument
opatrzony został podpisem i pieczęcią Jana III Sobieskiego – oraz zbliżenie pieczęci i zapisu imienia wraz z funkcją
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DD 234)
Strony pierwsza i ostatnia dokumentu wydanego w 1676 roku w Krakowie, w którym Jan III Sobieski potwierdził przywileje i statuty cechu kuśnierzy kazimierskich i stradomskich, w tym potwierdzony w 1581 roku przez Stefana Batorego statut tego cechu zatwierdzony w 1580 roku przez kazimierską radę miejską pod przewodnictwem burmistrza Jana postrzygacza; dokument opatrzony został podpisem i pieczęcią Jana III Sobieskiego – oraz zbliżenie pieczęci i zapisu imienia wraz z funkcją (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DD 234)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska