Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Stanisław Fox

rajca 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577
burmistrz 1544, 1545, 1552, 1553, 1558, 1569, 1572, 1573

Stanislaus Foxius (Foxowicz) braesator

Słodownik, piwowar kazimierski, przedstawiciel rozgałęzionej rodziny Foxów – wcześniej w radzie zasiadali Bernard Fox (nr 181) i Jerzy Fox (nr 204). Brat Tobiasza, złotnika królewskiego, i Bartłomieja. Pieczętowali się, jak i inni Foxowie, herbem mieszczańskim przedstawiającym dwie skrzyżowane kosy. We władzach miejskich spędził na urzędach ponad czterdzieści lat. W ławie miejskiej zasiadał nieprzerwanie w latach 1535–1539, prawdopodobnie nawet dłużej, co jednak nie jest udokumentowane. W radzie miejskiej zasiadł od roku 1544 – na trzydzieści kilka lat. Do rady urzędującej powoływany był ośmiokrotnie. Za jego kadencji w radzie urzędującej w 1553 roku rada miejska zawarła z kazimierską gminą żydowską układ w sprawie poszerzenia miasta żydowskiego w Kazimierzu. W 1558 roku wraz z rajcami Janem Pawlikiem (nr 218) i Stanisławem Haberkostem zwanym Lex (nr 223) byli pełnomocnikami burmistrza i rajców kazimierskich w sprawie Macieja Sulikowskiego, rajcy niedopuszczonego do urzędu i usuniętego z rady mocą dekretu Zygmunta Augusta za nowatorstwo religijne i brak kazimierskiego prawa miejskiego. W 1570 roku rada miejska, w związku z porządkowaniem gruntowej własności miejskiej, wezwała Stanisława Foxa, aby zaprzestał użytkowania miejskiej ziemi. Miał dom położony przy zachodniej pierzei ul. Krakowskiej, pod dzisiejszym numerem 13. Żonaty był z Barbarą. Wraz z żoną w 1559 roku wszedł w posiadanie kramu sukienniczego, w zamian za czynsz na rzecz klasztoru oo. Augustianów w Kazimierzu. Był ojcem Mikołaja, ławnika kazimierskiego w latach 1580–1585, Barbary, wydanej za rajcę Jana postrzygacza (nr 224), oraz Jana, żonatego z Katarzyną (ojca Jana Foxa, doktora praw, sekretarza królewskiego, archidiakona krakowskiego postulującego dopuszczenie plebejów do godności kościelnych; ufundował dziadkowi epitafium w kościele Bożego Ciała, niezachowane do naszych czasów). Stanisław Fox zmarł w 1577 lub 1578 roku – w 1579 roku na jego miejsce wybrany został do rady Wojciech Długosz zwany Szaradi (nr 240). W 1627 roku w ławie kazimierskiej zasiadał Mikołaj Fox, równolegle działał w Kazimierzu Bernard Fox, kupiec korzenny.

Dokument wystawiony w 1556 roku w Kazimierzu przez ławników kazimierskich w sprawie przeniesienia
własności warsztatu sukienniczego na rajcę Stanisława Foxa, w zamian za roczny czynsz na rzecz klasztoru
oo. Augustianów; przy dokumencie fragment kazimierskiej pieczęci ławniczej – oraz zbliżenie zapisu imienia i urzędu
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Aug. perg. 207)
Dokument wystawiony w 1556 roku w Kazimierzu przez ławników kazimierskich w sprawie przeniesienia własności warsztatu sukienniczego na rajcę Stanisława Foxa, w zamian za roczny czynsz na rzecz klasztoru oo. Augustianów; przy dokumencie fragment kazimierskiej pieczęci ławniczej – oraz zbliżenie zapisu imienia i urzędu (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Aug. perg. 207)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska