A+ A A-
Tom:
strona:

Stanisław Cytwar

rajca 1545, 1546, 1547, 1548, 1549
burmistrz 1545, 1547, 1548, 1549

Stanislaus Czytwar (Czithwar, Czitffar, Czytffar) gladiator

Płatnerz, reprezentant Stradomia we władzach miejskich Kazimierza. W ławie miejskiej zasiadł w roku 1529, następnie był ławnikiem w latach 1535–1540. W latach 1530–1534 nieprzerwanie pełnił urząd wójta stradomskiego. Do rady miejskiej został powołany w roku 1545, zasiadał w niej przez blisko pięć lat, uzyskując czterokrotnie nominację do rady urzędującej-burmistrzowskiej. W roku 1546 jako rajca stary brał udział w uchwaleniu wilkierza zawierającego przepisy miejskie dotyczące kupna i sprzedaży wełny na wyroby sukiennicze i kapelusznicze – regulacja ta była wynikiem sporów, jakie toczyli między sobą kazimierscy sukiennicy i krakowscy handlarze wełną.

Z księgi miejskiej Kazimierza zawierającej indeks rzeczowy wpisów do kazimierskich ksiąg radzieckich za lata 1530–1603:
fragment kopii wpisu elekcji rady urzędującej na rok 1547; wśród powołanych Stanisław Cytwar – zbliżenie zapisu imienia
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 176, s. 200)
Z księgi miejskiej Kazimierza zawierającej indeks rzeczowy wpisów do kazimierskich ksiąg radzieckich za lata 1530–1603: fragment kopii wpisu elekcji rady urzędującej na rok 1547; wśród powołanych Stanisław Cytwar – zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 176, s. 200)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności