Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Mikołaj Walkier

rajca 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557
burmistrz 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557

Nicolaus (Nicolag) Walker (Valkier)

Przedstawiciel mieszkańców Kazimierza w radzie miejskiej, do której powołany został w roku 1548. W radzie zasiadał przez niemal dziesięć lat, do roku 1557 włącznie. W okresie tym rokrocznie był powoływany do rady urzędującej-burmistrzowskiej. Za jego kadencji w radzie urzędującej rada miejska w 1553 roku zawarła z kazimierską gminą żydowską układ w sprawie poszerzenia miasta żydowskiego w Kazimierzu, a w kolejnym roku ustanowiono porozumienie wykonawcze, w którym dokonano transakcji sprzedaży pojedynczych gruntów na rzecz mieszkańców miasta żydowskiego. Mikołaj Walkier procesował się przed sądem wielkorządowym ze szlachcicem Bycheńskim, czego ślady zachowały się w aktach sądu wielkorządowego z 1552 roku, prowadzonych za czasów, gdy wielkorządcą krakowskim był Jan Boner.

Z księgi miejskiej Kazimierza zawierającej indeks rzeczowy wpisów do kazimierskich ksiąg radzieckich za lata 1530–1603:
fragment kopii wpisu elekcji rady urzędującej na rok 1551; wśród powołanych Mikołaj Walkier – oraz zbliżenie zapisu imienia
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 176, s. 201)
Z księgi miejskiej Kazimierza zawierającej indeks rzeczowy wpisów do kazimierskich ksiąg radzieckich za lata 1530–1603: fragment kopii wpisu elekcji rady urzędującej na rok 1551; wśród powołanych Mikołaj Walkier – oraz zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 176, s. 201)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska